Lesbos


Ramadan 2016 (1437)


In maart, april en in mei 2016 heb ik vrijwilligerswerk gedaan op Lesbos, waar ik gewerkt heb als huisarts voor vluchtelingen.
Ik heb zelf al jaren ervaring met werken met vluchtelingen, het was voor mij een roeping om erheen te gaan.

Omdat ik alleen kon gaan als het thuisfront goed geregeld was, ben ik mijn man en kinderen erg dankbaar dat ik deze bijzondere periode mocht meemaken.
Ik heb kracht kunnen putten uit mijn geloof en ik wilde deze hadith nog met jullie delen:

”Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, zal door Allah van één van zijn moeilijkheden verholpen worden op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt. En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken. En er is geen groep mensen die zich in één van de huizen van Allah verzamelt om het Boek van Allah te reciteren en onderling te bestuderen, of Hij doet innerlijke rust op hen neerdalen, en genade zal hen bedekken en de Engelen zullen zich om hen scharen en Allah zal hen gedenken bij degenen die bij Hem zijn. En wie vertraagd wordt door zijn daden, zijn goede familienaam zal dit niet kunnen versnellen.”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim.
Verder staat de hadith ook opgenomen in 40 hadith Nawawi.

Over deze periode heb ik nieuwsbrieven gemaakt:

Wilt u reageren, mail via webmaster@moslima.nl