Home/ Levensstijl / Artikelen
ELEMENTEN VAN GEZONDHEID

De elementen van gezondheid

Door: Yamina Amfra

Dit is een eerste artikel van een reeks over de elementen van gezondheid. Alvorens de elementen verder toe te lichten neem ik je eerst mee terug in de tijd, namelijk naar de tijd dat onze geliefde Profeet Mohammed (saw) leefde.
In die tijd leefden men in harmonie en niet in onenigheid met de natuur. Ze hadden een rijkdom aan instinctieve kennis die hen in staat stelden te overleven, zich voort te planten en hun kinderen groot te brengen. Frisse lucht, zonneschijn, zuiver water, goede verhoudingen tussen activiteit en rust, voeding uit de natuur en zowel onafhankelijk als in gemeenschap functioneren, zijn de natuurlijke elementen van de gezondheid.
Als deze elementen in een goede verhouding in je dagelijkse leven voorkomen zal er een perfect evenwicht bestaan tussen lichaam, geest en ziel.
Dit betekent een normaal gewicht wat bij je past, een grenzeloze energie en een heldere en gelukkige geest.

Natuurlijke gezondheid is de tendens om in elke situatie en in elk mens die je ontmoet het goede te zoeken. Het maakt je gelukkig omdat je je zo ‘schoon en licht’, zo vol energie voelt.
Een mooie wijze uitspraak van de Profeet Dawoed (saw) sluit hier op aan: ‘Gezondheid is een verborgen koninkrijk’

Om jezelf die natuurlijke gezondheid terug te geven, of te vervolmaken, is elk moment de juiste om de natuurlijke elementen (weer) eigen te maken. Volgens Dr. Deepak Chopra bestaat ons lichaam uit circa 50 triljoen cellen. Deze cellen worden voortdurend afgebroken en nieuwe worden opgebouwd. 98% van de atomen in je lichaam vernieuwen zich jaarlijks. De cellen van je skelet vervangen zich om de drie maanden en je huid wordt elke maand vernieuwd. Om de 4 dagen krijg je een nieuwe maagbekleding. Ook wordt nog jaarlijks de DNA-structuur van je genen volledig gereconstrueerd met de voeding die je eet. En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.
Zoals je ziet, biedt elk moment de nieuwe kansen om je lichaam te verzorgen met zuivere, natuurlijke elementen.

Maar hoe ga je dat nu aanpakken?
Alle elementen welke ik hierboven reeds genoemd heb, dienen in je plan van aanpak voor te komen. Je gezonde verstand, logica en instinct zijn de gereedschappen die je hierbij kunt gebruiken en waar je ook altijd op kunt vertrouwen. Leer op die manier weer je eigen biologische behoeften kennen. Maak gebruik van de natuurlijke elementen die ons gegeven zijn door Allah. Laat deze elementen dagelijks met elkaar samenwerken.
Wat misschien heel onbelangrijk voor je lijkt en je zelfs misschien afvraagt: ‘waarom’?
Laat je dan leiden door het feit dat Allah deze natuurlijke bronnen voor ons geschapen heeft om ons als liefdevolle zusters in de Islam te ontwikkelen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam spiegelt zich aan zijn omgeving

Naar aanleiding van dit artikel schreef ik de volgende artikelen met als leidraad de natuurlijke elementen:
  • Lucht;
  • Water;
  • Voedsel;
  • Rust en slaap;
  • Lichaamsbeweging;
  • Liefde
  • Reinheid, plezierige omgeving en momenten van stilte.
Aboe-d-Darda zei:’’O Profeet, als ik van mijn ziekte wordt genezen en daar dankbaar voor ben is dat beter dan als ik ziek was en het geduldig verdroeg? En de Profeet (saw) antwoordde: ‘’Waarlijk de Profeet houdt van een goede gezondheid, net zoals jij dat doet’’.

Yamina