Home/ Levensstijl / Artikelen
HALAL EN HARAM

Halal en Haram in onze voeding

Door Yamina Amfra

De Profeet (saw) zei:
‘’Allah is goed en aanvaardt alleen het goede.

Allah heeft de gelovigen hetzelfde opgedragen wat hij Zijn Boodschappers heeft opgedragen, want Hij heeft gezegd:

"O boodschappers! Eet van wat rein is en verricht goede werken" (Koran 23:51)

Voordat we gaan kijken wat Halal en Haram voor onze voeding betekent, zal ik eerst uitleggen wat Halal en Haram betekenen.
Halal – Zijn alle dingen die Allah voor de mens heeft goedgekeurd.
Haram - Zijn alle dingen die Allah voor de mens verboden heeft.

Zo op het eerste gezicht zijn deze definities heel duidelijk en eenvoudig toe te passen in onze dagelijkse voeding. Echter, schijn bedriegt. Onze moderne manier van leven heeft heel veel dingen voor ons gemakkelijker gemaakt.
We zijn mobiel, surfen de hele wereld over vanuit onze stoel, machines doen onze huishoudelijke klusjes en ons eten meldt zich vanzelf wanneer het klaar is door middel van een belletje of zoemer….. de magnetron heeft zijn werk weer gedaan.
Voordat er nu allemaal boze zusters gaan reageren dat het bij hen thuis niet zo werkt wil ik opmerken dat ik natuurlijk wel weet dat het bij velen er anders, traditioneler aan toe gaat.
Wat ik probeer aan te geven is dat niet alleen in bovengenoemde situaties de tijd niet stil staat maar ook wat betreft onze voeding verandert er continue van alles.

Voordat ik daar verder op in ga, wil ik eerst aangeven wat precies Haram is binnen het kader van voeding voor Moslims.
Haram is alles wat een vergiftigende werking heeft op de mens, zoals drugs, alcohol, tabak.
Dit heet in het Arabisch Khamr.

‘Allah heeft khamr vervloekt. En de producent, de opdrachtgever, degene die het drinkt, serveert, bij zich draagt, die het krijgt en wie het verkoopt en koopt. (Tirmidhie)
Drinken van alcoholische dranken en roken zijn slecht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Moslims kunnen niet in de geestestoestand van woedoe komen wanneer alcohol en/of drugs hun zintuigen bedwelmen.

‘Jullie die geloven! Nadert niet tot de salaat, terwijl jullie dronken zijn zolang jullie niet weten wat jullie zeggen.’ (Koran 4:43)

Verder is niet toegestaan:
  • Het eten van varkensvlees. Het is een onrein dier omdat het uitwerpselen eet. Het kan volgens vele Moslims leiden tot allerlei lichamelijke kwalen en allergieën. Zelfs in de westerse medische sector komen er steeds meer aanwijzingen dat varkensvlees een negatieve invloed op de gezondheid kan hebben.
  • Het eten van dieren die niet ritueel geslacht zijn maar een natuurlijke dood zijn gestorven.

  • Een dier dat door geweld gedood is, of door een wild dier is aangevreten.
  • Een dier dat voor afgoden is geofferd.

  • Een dier waarvan bij het jagen of slachten de naam van Allah niet is uitgesproken.

  • Roofvogels, dieren met klauwen en giftanden, knaagdieren, reptielen en insecten.

  • Bloed. Het kan namelijk verschillende ziekteverwekkers bevatten. Daarom is het van belang dat het ritueel slachten met een zeer scherp mes gebeurt en dat de halssnede zo snel en deskundig mogelijk wordt uitgevoerd. Zodat het bloed zoveel mogelijk en zo snel mogelijk kan wegvloeien. Het dier mag zo min mogelijk pijn lijden.
Maar wat te doen als er geen Halal voedsel beschikbaar is?
Als het absoluut niet anders kan. In een situatie van overleven mag een Moslim Haram voedsel tot zich nemen.

Maar wie ertoe gedwongen wordt, niet uit begeerte of om te overtreden, voor hem is het geen vergrijp. Allah is vergevend en barmhartig

(Koran 2:173)

Naast Halal en Haram hebben we ook nog het zogenoemde ‘schemer gebied’ oftewel Mushbooh. Indien je enigszins twijfelt over een bepaald product, vermijdt het dan. Om zekerheid te krijgen wat er dan precies in zo’n product zit, is het raadzaam om contact op te nemen met de fabrikant.
Als je de etiketten van de producten bekijkt, staat er veel informatie op.
Zoals houdbaarheid, de fabrikant, eventueel bereidingsinstructies en ingrediënten aanduiding.
En juist om die ingrediënten aanduiding gaat het. De E-nummers die er vaak opstaan zijn de moeite waard om eens nader te bekijken.
In een ander artikel zal ik proberen dit verder toe te lichten, Insha Allah.

‘Jullie die geloven ! Eet van de goede dingen die Wij voor jullie levensonderhoud gegeven hebben en betuigt dan aan Allah, als Hij het is die jullie dienen.
Hij heeft voor jullie slechts verboden wat vanzelf is doodgegaan, bloed, varkensvlees en vlees van iets waarover iets anders dan Allah is aangeroepen.’

(Koran 2: 172-173)

Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste.


Bronnen:
Islam de natuurlijke weg – Abdul Wahid Hamid.
De Islam - Ruquaiyyah Maqsood

Yamina