Home/ Levensstijl / Artikelen
KAAS

Is kaas Halal?

Door: Abdullah R.F. Haselhoef

Er is vegetarisch kaas verkrijgbaar. Sommige moslims zijn verontrust over het feit dat bij de bereiding van normale kaas, boter en karnemelk dierlijke enzymen (stremsel) toegevoegd worden die van niet islamitische geslachte kalveren afkomstig zijn. Zij vragen zich dan af in hoeverre het toegestaan is om deze kaas te gebruiken.

"Jullie die geloven! Zegt niet dat de goede dingen die God jullie heeft toegestaan verboden zijn en begaat geen overtredingen; God bemint de overtreders niet. En eet van wat God jullie als levensonderhoud gegeven heeft, als iets wat toegestaan en goed is. En vreest God in Wie jullie geloven." Koran 5: 87-88

De Profeet vzmh heeft gezegd:
"Allah heeft jullie zekere verplichtingen opgelegd. Verwaarloos ze daarom niet, Hij heeft bepaalde grenzen bepaald, overschrijdt ze daarom niet, Hij heeft bepaalde dingen verboden, doe ze daarom niet, Hij heeft gezwegen over andere dingen uit genade voor jullie en niet uit vergeetachtigheid, stel er daarom geen vragen over. (Ad-Daraqutni)

Wat is Stremsel?
Stremsel wordt bereid uit de lebmagen van nuchtere kalveren (niet-islamitisch geslacht), men spreekt ook wel van lebstremsel. Tijdens de rijping zorgt stremsel voor de afbraak van het eiwit in kleinere moleculen. Hierdoor veranderen de smaak en consistentie van de kaas.

Werking stremsel
De toevoeging van stremsel aan de melk verandert de melk na betrekkelijk korte tijd van een vloeistof in een vaste stof. Smaak, kleur en geur van de melk veranderen hierbij niet. Tijdens het stremmen wordt de melk langzaam dik. Het stremsel tast het belangrijkste eiwit van de melk (kaasstof of caseïne) aan. De aangetaste kaasstof vergroeit tijdens dit proces tot een min of meer vaste massa. De kaasstofdeeltjes vormen strengen. Zo ontstaat er een groot netwerk, welke tevens de vetbolletjes en de wei omsluit. De melk is gestremd .

Hoeveel stremsel?
Per 100 liter te verkazen melk wordt nu 25 ml. stremsel toegevoegd om de melk te laten stremmen (dik worden). Stremsel is een enzymen preparaat dat de melk scheidt in het vaste gedeelte (wrongel) en het vloeibare (wei)
Dit is dus een ¼ promille. Of 1 liter op 4.000 liter.

Wat is Wei?
Wanneer het snijden van de wrongel is voltooid worden de messen stilgezet en laat men de wrongel bezinken. Nu kan een deel van de vrijgekomen wei worden afgetapt en wel één derde deel van de hoeveelheid kaasmelk.

Wei als afvalproduct
Op het eerste gezicht is wei een afvalproduct van het kaasbereidingsproces. Op veel kaasboerderijen wordt de wei aan opgroeiende kalfjes of varkens gevoerd. Wei bevat ongeveer 69 gram aan droge stof per liter, waardoor het een goede voeding voor deze dieren is. Voordat de wei als voeding naar de dieren gaat kan het ook nog door een centrifuge gaan, waardoor uit de wei de achtergebleven room kan worden verkregen. Van deze room kan boter gemaakt worden.

Boter maken

Voor het maken van boter is room nodig. Als regel geldt dat van 100 kg verkaasde melk, ongeveer 400 gram weiboter te maken is. Door de ronddraaiende kracht van de van de centrifuge wordt het achtergebleven room gescheiden van de restwei. De room wordt tot boter verwerkt in de boterkarn. De boterkarn is ronde ton waarin de room ongeveer een half uur moet ronddraaien. Door het continu bewegen van de room ontstaat langzamerhand een gele stevige vettige massa (boter) een wittige vloeibare massa (karnemelk). Door de boter te scheiden van de karnemelk en vervolgens de laatste vocht resten uit de boter te kneden, hou je echte boter over.

Feiten
  • Stremsel zijn spijsverteringsenzymen, afkomstig vanuit de lebmaag van een kalf.
  • Stremsel is geen vlees, is geen bloed, is geen melk, maar zijn enzymen
  • Leer wat gelooid is van een niet-islamitische geslachte koe is toegestaan.
  • Wijn is verboden en Haraam, maar als deze veranderd wordt naar azijn is het toegestaan en Halal.
  • Op 4.000 liter melk wordt 1 liter stremsel toegevoegd.

  • Nadat het stremsel de melk heeft laten stremmen wordt 1/3 van al het vloeibaren w.o. dus ook eventuele stremsel weegt (WEI) weggehaald
  • Als het stremsel in de kaas zou achterblijven, wat ik betwijfel, dan is de verhouding 1 liter stremsel op 6.000 liter.
  • Als 2 mensen die djoenoeb zijn (lichamelijk onrein na intiem contact) in 216 liter water of meer (2 grote kruiken, Qullatayn) ondergedompeld zouden worden, dan wordt het water niet als onrein beschouwd
  • Het is niet zo, volgens de Islam, dat 6.000 liter water onrein kan worden door de vermenging van 1 liter (‘vies’ water)

Conclusie
Imaam Aboe Haniefaa , overgeleverd van Imaam Ahmed, stellen dat het stremsel dat afkomstig is van kadavers die niet zijn geslacht volgens de Shari'ah toch rein (taahir) zijn. Dit is tevens de mening die ibn Taymiyyaah als het meest correct beoordeelde in al-Fataawa (21-102), waarbij hij zei: "Het is correct dat hun kaas (van de ongelovigen) halaal is, en dat het stremsel en de melk van dode dieren rein (taahir) is."Broeder Haselhoef is op 10 juni 2018 door een ongeval om het leven gekomen.
Moge Allah zijn ziel genadig zijn.
Wanneer je zijn artikel hebt gelezen, gedenk hem dan in je gebed.Zie ook: Het halaal zijn van gelatine, mono -en dygliceriden e.d. (door: Sheikh al-Albaani)