Home/ Levensstijl / Vraag en Antwoord
MOEDERMELK

Wat is de wijsheid achter moedermelk

Geschreven door: Hwaa Irfan
Vertaald door: Aisa

In de tijd van profeet Mohammed (vzmh)
De profeet Mohammed (vzmh) was geboren in een tijd waarin het in de kringen van de welgestelde de gewoonte was hun baby’s te laten zogen door bedoeïen rond Mekka. Men geloofde dat een bedoeïen min en de ongedwongen levensgewoonten van de Arabische woestijn een sterk lichaamsgestel gaf aan het kind. Het leven in de openlucht in de woestijn en een schoon en gezond milieu voor de moeder droeg bij aan een volledig en voedzaam eten: moedermelk. De profeet Mohammed (vzmh) had veel profijt van zijn min Halima.

Voordelen
Het proces van borstvoeding geven is een belangrijke periode in de moeder –kind binding; het kalmeert de baby, nieuw in deze wereld met vreemde geluiden, geuren en sensaties. Borstvoeding geven biedt ook warmte, liefde en veiligheid aan het nieuwe kind; maar het brengt ook complete voeding, immuniteit en bescherming voor de gezondheid. Moedermelk, door God bedoeld voor baby’s heeft de perfecte samenstelling. Flesvoeding kan nooit vervangen wat God heeft gecreëerd.

Onderzoeken
Moedermelk stelt de baby’s immuun- en spijsverteringssysteem in staat om te ontwikkelen en groeien, voor de baby meer complexe voedsel tot zich neemt. Borstgevoede kinderen hebben een voordeel op flesgevoede, door de immuniteitsfactoren in moedermelk. Sommige onderzoekers noemen de melkklier of borst zelfs een immuniteitsorgaan. Het is alsof moeder natuur haar nieuwgeborenen beschermt met een elixer tegen infecties zodanig ontwikkeld dat men veilig opgroeit in de eerste jaren.

De, nog niet volledig begrepen, stoffen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën:
- bestrijding tegen ziektekiemen;
- ontstekingsremmers;
- immuniteit versterkend.
De samenstelling van moedermelk kan per dag variëren zodat het tegemoet komt aan de behoeften van de groeiende baby. Een moeder met een prematuur kind produceert moedermelk van een andere samenstelling dan een moeder van een voldragen kind.

Flesvoeding kan nooit de kwaliteit evenaren waarmee God vrouwen heeft gezegend. Koemelk, vaak de basis van flesvoeding veroorzaakt vaak lactose-intolerantie. Er zijn maar enkele groepen mensen die lactose kunnen verdragen, en die het wel kunnen verdragen zijn zij die moeten vertrouwen op melk van hun vee onder moeilijke omstandigheden Meer dan 70% van de Afrikanen Chinezen, Japanners, Ashkenazi joden en mediterranen hebben hun lactose tolerantie verloren.

Ook lijkt er een verband te bestaan tussen kolieken bij borstgevoede kinderen en de melk gedronken door hun moeders.
Vele kinderen zijn allergisch voor flesvoeding gebaseerd op soja; vele vitamines en mineralen in synthetische vorm zijn voor baby’s moeilijk te verteren Bijvoorbeeld zink en ijzer worden uit moedermelk makkelijker opgenomen. Verder wordt de vertering van koemelk bemoeilijk door de verhouding van fosfor en calcium, de verhouding calcium:fosfor is 2,35:1 maar de verhouding in koemelk is 1,27. Alleen voedsel met een verhouding van 2:1 of groter is een primaire bron van calcium. Fosfor kan een verbinding aan gaan met calcium in het spijsverteringskanaal en zo wordt de absorptie van calcium belemmerd. Er wordt door de mens minder calcium geabsorbeerd uit het calciumrijke koemelk dan uit het calciumarme moedermelk.

Vele studies laten keer op keer zien dat borstgevoede kinderen minder lijden aan allergieën eczeem, diarree en huidproblemen als gevolg van de immuniteitsfactoren in moedermelk. Moedermelk bevat antilichamen die beschermen tegen bijvoorbeeld salmonella, E Colli, Candida (schimmelinfectie) en botulisme. Stoffen in moedermelk remmen ontstekingen en zijn bacteriedodend, koemelk kan schadelijke bacteriën bevatten.

Uit een Fins onderzoek kwam men tot de conclusie dat hoe langer een kind moedermelk kreeg, hoe minder kans er is op oorinfecties. Wanneer een kind overgaat op koemelk dan kan hij een allergie ontwikkelen Soms kan koemelk de buis van Eustachius, de verbinding tussen keel en oor irriteren. Onderzoeken hebben ook aangetoond dat kinderen gevoed met moedermelk minder kans hadden op het krijgen van diabetes (suikerziekte), ziekte van Crohn (darmziekte) en verschillende typen kanker.

Obesitas (vetzucht) is een ander gezondheidsprobleem dat minder voorkomt bij borstgevoede kinderen. De verklaring hiervoor is dat borstgevoede kinderen hun eigen voedselinname reguleren en stoppen wanner ze vol zijn, een flesgevoede baby heeft de neiging door te drinken tot de fles leeg is. Men kan moedermelk vergelijken met vezelrijk voedsel wat meer volume geeft in de maag; flesvoeding lijkt meer op bewerkt voedsel wat niet verzadigt, omdat het minder volume geeft. Het gewicht van de moeder speelt ook een rol: slankere moeders zijn meer geschikt om borstvoeding te geven dan zware moeders, en voor een langere periode.

Moedermelk verhoogt de intelligentie, onderzoekers vonden een stijging van het IQ met 8,3 punten bij borstgevoede kinderen in vergelijking met flesgevoede kinderen.

God heeft ons met het beste gezegend en we moeten er gebruik van maken, en zeker als het in belang is voor onze kinderen.

Moge God jullie zegenen


Literatuur:
Aesoph, Lauri, M. "Breast Milk: The Perfect Food". Delicious! Magazine. 08/01/01.
Bashier, Zakaria. "The Makkan Crucible." Britain: The Islamic Foundation. 1991.
Colbie, Annmarie. "Food & Healing." US: Ballantine Books. 1996.
El-Geyoushi, Muhammad, I. "The Life of the Prophet. Vol:1." Britain: Alam Printing Services. 1986.
McKeown, L, A. "Breastfeeding May Protect Kids From Obesity." Health WebMD. 08/14/01.