KINDEREN IN RAMADAN

Onderwijs uw kinderen in Ramadan

Uit: Islam on line
Vertaald door: Team Moslima.nl

Kinderen (die de pubertijd nog niet bereikt hebben) zijn niet verplicht te vasten.
Echter, hun ouders of voogden worden sterk aangeraden om hen aan te moedigen een paar dagen mee te vasten zodat zij eraan gewend raken en zij opgroeien met de kennis van aanbidding door te vasten net zoals zij bekend zijn met het bidden.
In feite was dit zoals de eerste vrouwen in Islam, die leefden rondom de Profeet (salla Allahu alaihi wa sallam), hun kinderen het vasten leerden.
Een voorbeeld daarvan is Ar-Rubayya’ bint Mu’awiyyah, die vertelde dat: “De Boodschapper van Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) stuurde op de ochtend van ‘Ashurah, een man naar de verblijven van de Ansar met de boodschap: “Wie de ochtend heeft gevast moet zijn vasten volmaken. Wie de ochtend niet heeft gevast moet vrijwillig de rest van de dag vasten”.
Wij vastten na deze mededeling net als onze jonge kinderen. We gingen naar de moskee en maakten speelgoed opgevuld met katoen voor hen om mee te spelen. Wanneer een van hen begon te huilen door de honger, gaven wij hem een stuk speelgoed om mee te spelen tot het tijd was om te eten.” (al-Bukhari en Muslim).

Lieve zusters, bedenk dat onder de zeven mensen die Allah zal beschutten in Zijn schaduw op de Dag des Oordeels, een jonge man zal zijn, die opgroeide in aanbidding van Allah. Laat daarom je kinderen één van hen zijn.
Er zijn veel manieren om je kinderen te onderwijzen in de Ramadan. De beste en belangrijkste manier is om een goed voorbeeld te zijn door op de juiste wijze te vasten en je goed te gedragen volgens de leer van de Profeet (salla Allahu alaihi wa sallam). Dit is wat je kinderen het eerste van je zullen overnemen.

Hier een paar tips die je kunt gebruiken bij je kinderen:
 • Moedig hen, afhankelijk van hun leeftijd, aan om voor een aantal dagen te vasten, om de dag of meerdere dagen aaneen, voor hen die bijna de pubertijd hebben bereikt.
 • Laat degenen die nog jong zijn een dag of twee vasten en prijs hen in bijzijn van hun vriendjes en familie voor hun prestatie.
 • Laat je kinderen met hun vader naar de moskee gaan voor het Maghrib gebed en laat hen het vasten verbreken met de groter moslimgemeenschap, om hen de grootsheid van het vasten en de eenheid van de moslims in aanbidding van Allah te laten ervaren.
 • Als je kinderen niet kunnen vasten laat hen dan met jou eten na het Maghrib gebed en leer hen dat jij het vasten verbreekt ook al hebben zij al eerder gegeten.
 • Leer je kinderen de smeekbede van het breken van het vasten.
 • Neem je kinderen mee naar het Taraweeh gebed zodat zij daar aan wennen en het op vroege leeftijd al leren kennen. Ze mogen achter in de gebedsruimte zitten of staan als zij moe worden.
 • Leer hen aan liefdadigheid te geven. Doe dit in bijzijn van je kinderen en vertel hen dat je dit doet omdat de beloning in de Ramadan vergroot wordt.
 • Leer hen regelmatig te reciteren uit de Koran en vertel hen dat de Profeet (salla Allahu alaihi wa sallam) dit altijd gewoon was te doen in de Ramadan.
 • Corrigeer hen wanneer ze zich slecht gedragen of wanneer ze onacceptabele woorden gebruiken en herinner hen er aan dat ze vasten of dat het Ramadan is en dat dit hun beloning kan beïnvloeden.
 • Maak hen wakker voor de Suhoor (ontbijt voor het begin van de vastendag), ook al vasten zij niet en voor het Fadjr gebed.
 • Leer hen de vastenden te voeden en vertel hen over de beloning hiervoor.
 • Geef hen een bad, kleed hen in hun mooiste kleren en neem ze mee naar het Eid gebed. Leer hen dat dit ons feest is en dat Kerstmis, Pasen, Pinksteren en andere niet islamitische feestdagen niet bij ons horen. Benadruk het onderscheid en bedenk dat de Profeet (salla Allahu alaihi wa sallam) zei: “Voor degene die de verantwoordelijkheid gegeven is om dochters groot te brengen en hen goed behandeld, zal dit een schild zijn voor hem tegen de hel”. (Bukhari en Muslim)