PAP, HEB JE EVEN TIJD?


Pap, heb je even tijd voor mij?

Bron: Islam-Online
Vertaald door: zuster Safa voor Moslima.nl


Vandaag de dag hebben vaders, dankzij de huidige viering van feesten als vaderdag, een dag waarop zij in het middelpunt van de belangstelling staan. Op deze feestdag komen families bij elkaar om hun vaders in het zonnetje te zetten en hun liefde voor hem te uiten door hem een leuk cadeau te geven en samen taart te eten.

Maar wij als Moslims geloven dat we altijd aan onze vaders moeten denken en smeekbede voor hem zouden moeten maken tijdens hun leven en ook na hun dood. Wij waarderen hun belangrijke taak in het opvoeden iedere dag ….

Daarom hebben wij geen speciale dag of gelegenheid nodig om hen te gedenken omdat zij altijd in onze harten zijn. Dit artikel gaat niet alleen over vaderdag maar meer over de rol van vaders als ouder. Deze taak maakt hen onvergetelijk in ons dagelijks leven.

Ongetwijfeld is de taak van de moeder de meest belangrijke en haar invloed op het leven van haar kinderen is niet te vergelijken met die van iemand anders. Zij is degene die de baby droeg en in deze wereld bracht en is lichamelijk in staat borstvoeding te geven. Het is dus logisch te erkennen dat God (De Verhevene, de Almachtige) haar het moederinstinct geschonken heeft.
De Profeet (Vrede zij met hem) herhaalde dit toen hij antwoordde "Jouw moeder, daarna jouw moeder en daarna jouw moeder" in reactie op de gestelde vraag ‘wie verdient het meest ons goede gezelschap in dit leven’. Toch heeft de vader ook een wezenlijke taak in de opvoeding. Vaders en moeders moeten samenwerken om een gelukkige familie te maken.

Het is niet eerlijk en logisch om de belangrijke rol die een vader in het leven van een kind kan spelen en de invloed die hij op hun toekomst kan hebben te ontkennen. En er zijn beginselen die niemand beter in het hart van een kind kan inprenten dan de vader. Ook kan hij beter met sommige problemen omgaan en kinderen hiervoor beschermen. Daarom zijn de rollen van vader en moeder in het verzorgen van het gezin niet onafhankelijk; zij vullen elkaar aan omdat ieder van hen in iets uitblinkt.

Ik wil nu een toepasselijk symbolisch verhaal vertellen. Het gaat over een jongentje die op zijn vader wachtte tot hij terug was van zijn werk. Zijn vermoeide vader was verbaasd dat hij nog wakker was en vroeg hem: "Het is bijna 10 uur in de avond. Waarom slaap je nog niet?" De jongen vertelde hem: " Ik kon niet slapen papa, omdat ik je een belangrijke vraag te stellen heb." Zijn vader zei tegen hem: "Morgen zoon. Ik ben nu zo moe en je kan beter naar bed gaan." De jongen vertelde zijn vader dat hij niet kon slapen omdat hij snel een antwoord op zijn vraag wilde want het stoorde hem en hij kon er niet van slapen. Uiteindelijk op aandringen van zijn zoon gaf de vader de jongen een kans zijn vraag te stellen. "Hoeveel verdien je per uur, papa?" vroeg de kleine jongen. "Is dit zo’n belangrijke vraag? Ik verdien 20 euro per uur zoon" antwoordde de vader, geschrokken door de vraag. Zijn zoon haalde een klein tasje onder zijn kussen vandaan en zei met een grote glimlach op zijn gezicht: "Kun je mij twee euro lenen papa?" De vader werd boos en zei: "Heb je mij daarom gesmeekt naar een vraag te luisteren die je uit je slaap hield? Omdat je wilt dat ik je twee euro geef? Ik zal je de twee euro geven maar we moeten hier morgen over praten." De jongen nam de twee euro aan en haalde meer geld uit zijn tas, meest kwartjes en dubbeltjes en begon te tellen. Toen gaf hij het geld aan zijn vader en hij zei: "Hier papa, hier is 20 euro. Mag ik alsjeblieft een uurtje van jouw tijd?"

Het is een heel eenvoudig verhaaltje maar het omvat een zeer belangrijke boodschap over het belang van vaders. Het is een herinnering en waarschuwing voor ouders dat een vader niet slechts iemand is die het geld binnenbrengt en zijn gezin voorziet van voedsel en onderdak. De rol van de vader omvat meer en is nuttiger dan deze beperkte beschrijving. Hoewel het voeden van en het voorzien in behoeftes van kinderen een belangrijke manier is om te zeggen " ik geef om je", levert het geen emotioneel evenwichtige en gezonde volwassenen op. In het verleden werden vaders meer gezien als mensen waar je bang voor moest zijn, dan als liefhebbende ouder met wie kinderen zich kunnen ontspannen en zelfs kunnen praten. In sommige culturen gelooft men, dat te veel warmte en genegenheid naar kinderen toe een teken van gebrek aan mannelijkheid is. Ik vraag mij af of er nog mensen zijn die in deze onzin geloven. Ik vraag mij ook af of deze mensen de overleveringen uit het leven (soenna) van de Profeet (vzmh) gelezen hebben; hoe hij met kinderen omging en hoe hij met zijn kleinkinderen speelde; Al Hasan en Al Hussein die hij op zijn rug droeg en vasthield en kuste.
Toen een metgezel hem vertelde dat hij zijn kinderen nooit kuste of vasthield antwoordde de Profeet (vzmh): "Wat kan ik voor jou doen als God de barmhartigheid uit je hart heeft getrokken?"
Dus om de vader's rol te beperken tot een angstaanjagende broodwinner, is noch eerlijk voor de kinderen noch voor de vader. Hoewel de vader het symbool van kracht voor zijn kinderen moet zijn betekent sterk en krachtig zijn niet wreed en zou niet met slaan en afstandelijkheid geassocieerd moeten worden. Het betekent juist een sterk geloof; geduld, emoties, zelfbeheersing en vastberadenheid. Niemand kan het recht van de vader om gerespecteerd en gewaardeerd te worden ontkennen. En het is de verantwoordelijkheid van de moeder deze gevoelens bij haar kinderen te ontwikkelen. De vader vertegenwoordigt het hoofd van het huishouden maar het heft het belang van liefde, vriendelijkheid, geduld en mildheid niet op. De vaders die liefde en sterk leiderschap aan hun kinderen geven, zijn krachtige wapens tegen vele maatschappelijke problemen. Dus zoals nalatige vaders een deel van het probleem zijn, zijn vaders die zich bekommeren deel van de oplossing. Wat maakt een goede vader? Goede vaders hanteren vijf principes:

Liefde, discipline, verzorgen, leiding&training en bescherming. Als handelingen gestimuleerd worden door liefde zal de vader succes hebben in het disciplineren van zijn kinderen en hen principes en goede manieren leren.

Hij zal ook slagen in de opvoeding door hen genegenheid te tonen, bevestiging en aandacht te geven. Deze drie dingen zijn waarschijnlijk bepalend voor de kwaliteit van de relaties die vaders met hun kinderen hebben. Dit is het leuke van vaderschap omdat een van de beste manieren om kinderen op te voeden is door met hen te spelen. Andere manieren zijn omhelzen, luisteren, samen dingen doen en lekker gek doen. Onze Profeet (vzmh), raadgever en leider, speelde vaak met kinderen, kuste hen en lachte met hen. Hij leerde ons hoe een goede ouder te zijn. En vandaag de dag hebben psychologen ontdekt en de voordelen geleerd van wat onze Profeet (vzmh) 1.400 jaar geleden deed. Een vader zou, met de richtlijnen van Islamitische kennis van Koran en Soenna, een belangrijke rol moeten spelen in het onderrichten en grootbrengen van zijn kinderen opdat ze stabiel en bestand zijn tegen verleiding en problemen. Hij moet hen leren dat niets hen zal helpen en beschermen zoals God dat doet.

We hebben gezien hoe de Profeet gaf om kinderen, hen onderwees, begeleidde en leiding gaf. Leerde hij niet het jongetje om ‘Bismillah’ voor het eten te zeggen, om met zijn rechterhand te eten en om vanaf zijn eigen kant van het bord te eten? Hebben we niet gezien hoe de Profeet de jonge man, die toestemming vroeg om overspel te plegen, leerde dat dit verboden is door hem te vragen of hij dit gedrag van zijn moeder, zuster of tante zou accepteren? Toen de jongen "Nee" antwoordde zei de Profeet tegen hem: "En zo denken andere mensen er ook over"

Door het voorbeeld van de Profeet te volgen zullen vaders meer invloed hebben op het leven van hun kinderen en meer resultaat zien van hun opvoeding. Als vaders voor ogen houden dat zij het voorbeeld voor hun kinderen zijn en dat zij de eerste bron zijn waar hun kinderen hun mening en principes vandaan halen, dan zullen zij in hun doel volharden om goede voorbeelden te zijn. Aangezien kinderen meer beïnvloed worden door onze daden dan onze woorden, moeten vaders ook bewust zijn dat ze voorbeeld zijn van hoe ze met de buitenwereld omgaan.

Het is belangrijk dat vaders de werkelijke betekenis van vaderschap begrijpen en belang hechten het doel dat ze willen bereiken.

Hiermee zal een man genieten van het vader zijn en zijn kinderen zullen van hem genieten. Bovendien, zijn rol zal een effectieve zijn. Ongeacht hoeveel tijd hij aan hen kan besteden.