FEMINISTE


Een echte feministe is een moslimvrouw

De laatste tijd proberen sommige politici over de ruggen van moslimvrouwen heen te scoren door hen voor te stellen als onmondige en domme vrouwen die onderdrukt worden door hun brute broers en vaders. Wil men deze broodnodige discussie helder en zuiver voeren dienen politici, 'witte' feministen maar zeer zeker ook moslims zich op de hoogte te stellen wat de Islam zelf zegt over bijvoorbeeld: vrouwenrechten, eerwraak, educatie, vrije partnerkeuze, maagdenvlies mythe, het orgasme, echtscheiding, 2e vrouw, politieke loopbaan, huishouding, bezit en de eigen achternaam

Islam is niet hetzelfde als cultuur
De wijze waarop sommige Afrikaanse moslims/christenen met hun geloof omgaan (bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenissen) is anders dan de wijze waarop bijvoorbeeld Russische christenen/moslims met hun geloof omgaan. Zelfs een Zeeuwse Nederlandse gereformeerde gaat met zijn geloof niet hetzelfde om zoals een Bourgondische ingestelde Brabantse Katholiek en toch zijn zij beiden christenen.
Helaas is het zo dat het onrecht wat vrouwen wordt aangedaan door sommige moslims en andersgelovigen toegeschreven wordt aan de Islam. De sterke invloed van de middeleeuwse mediterrane cultuur, het gebrek aan algemene ontwikkeling en welvaart heeft zijn sporen achtergelaten in de wijze waarop sommige moslims uit armen landen denken over het recht van vrouwen.

Wat zeggen de bronnen van de Islam zelf over vrouwenrechten?
Er zijn twee bronnen te noemen waarop moslims hun theologische jurisprudentie op hebben ontwikkeld. Het eerste is de Koran, het woord van God wat via de aartsengel Grabriël in 23 jaar tijd geopenbaard is aan de profeet Moehammed (vrede zij met hem). Het tweede zijn enige honderdduizenden Hadith, dit zijn uitspraken, gedragingen van de profeet Moehammed. Een moslim probeert in zijn/haar leven zo veel mogelijk zowel innerlijk als uiterlijk het voorbeeld van de profeet Moehammed vzmh na te volgen.

Eer- of bloedwraak
De profeet Moehammed vzmh heeft dit verboden. Zelfs als iemand zijn vrouw zou betrappen op overspel dan heeft de echtgenoot op geen enkele manier het recht of excuus om zijn vrouw te vermoorden maar wordt het huwelijk ontbonden. (Koran hoofdstuk 24 vers 4 tot 20)

Recht op educatie
Het eerste woord waarmee de openbaring van de Koran begon was 'Iqrah' wat betekent 'lees'. De vrouwen van de profeet gaven bijvoorbeeld les aan mannen over de Islam. Zo heeft de profeet vzmh gezegd over studeren en het zoeken naar kennis dat het een verplichting is voor mannen en vrouwen van hun wieg tot aan het graf.

Recht op vrije partnerkeuze
De profeet Moehammed vzmh ontbond huwelijken die gesloten waren tegen de wil van de vrouw. Khadiyyah (r.a.) de eerste vrouw van de profeet was niet alleen 15 jaar ouder dan hij maar vroeg de profeet zelf ten huwelijk. Het recht op liefde en vrije partnerkeuze is essentieel in de Islam.

Het maagdenvlies mythe
Het maagdenvlies bestaat niet. Wat wel bestaat is een opstaand randje in de vagina wat mogelijkerwijze bij een vrouw kan gaan bloeden als zij voor het eerst intiem seksueel contact heeft EN zij daarbij gespannen of onvoldoende vooraf gestimuleerd is. De profeet vzmh heeft zelf het voorbeeld gegeven door te trouwen met een vrouw die geen maagd was.

Het recht op orgasme
De profeet vzmh heeft gezegd dat mannen zich niet als een wilde ezel moeten storten op hun vrouw. Maar dat zij doormiddel van het creëren van voorspel elkaar in de juiste stemming moeten brengen. En dat wanneer een man zijn hoogtepunt bereikt heeft hij zijn vrouw niet onbevredigd mag laten.

Het recht op echtscheiding
Een vrouw kwam na de profeet vzmh en vertelde dat zij haar man verafschuwde en niet meer met hem wilde samenleven. De profeet ontbond het huwelijk.

Het recht op GEEN tweede vrouw
In deze tijd dat presidenten aan sigarenseks met stagiairs doen en wethouders werkbezoeken aan tippelzones in praktijk brengen erkent de Islam de behoefte van mannen aan meer seks (99% van alle zedenmisdrijven gebeurt immers door mannen). Nochtans de behoefte van een man mag nooit ten koste gaan van het geluk van de 1e vrouw en het beschadigt hierdoor het vertrouwen van de vrouw in de zedigheid en kuisheid van haar man. Daarom dwingt de Islam mannen tot openheid van zaken en verlangens en geeft dus aan vrouwen hiermee automatisch het recht tot het beëindigen van het huwelijk middels de rechter indien zij een tweede vrouw in het leven van manlief onacceptabel vinden.

Het recht op een politieke loopbaan
Ondanks de 'voortrekkersrol' die Nederland zou vervullen op het gebied van vrouwenemancipatie is er nog een lange weg te gaan voordat wij een vrouwelijke minister-president zullen hebben. Islamitische landen als Pakistan, Turkije en Indonesië zijn in dit geval een voorbeeld voor o.a. Nederland, België en de VS.

Het recht op hulp in de huishouding
De profeet Moehammed vzmh gaf het goede voorbeeld aan mannen door zijn eigen hemden te herstellen. Het huishouden is geen plicht voor de vrouw maar de man dient zorg te dragen dat het huishouden gebeurt. Evenmin is het zogen van een kind geen verplichting voor de vrouw. Het feit dat een vrouw kookt, zorgt voor de kinderen en echtgenoot is geen religieuze verplichting maar louter goedheid van haar.

Recht op bezit
Al het bezit van een vrouw, haar geld en hetgeen wat zij nog zal verdienen blijft ten allen tijde haar eigendom en is onvervreemdbaar. De man is verplicht om voor de vrouw te zorgen ook al verdient hij minder dan zij. Vanzelfsprekend mag een vrouw vanuit haar goedheid geld aan haar man geven, maar dit kan slechts op vrijwillige basis. Dit verklaart ook het verschil in het erfrecht. Het erfdeel wat een man ontvangt dient hij te delen met zijn gezin. Het erfdeel wat een vrouw ontvangt is voor haar alleen.

Recht op eigen achternaam
De naam die je als vrouw krijgt van je ouders is een deel van je identiteit. Het opgeven van je eigennaam is het opgeven van een deel van je identiteit. Islamitische vrouwen hebben het recht om hun eigen naam te blijven voeren nadat zij getrouwd zijn.

Recht op een nieuwe start na echtscheiding
Bij een echtscheiding waar kinderen vaak de dupe van worden neemt in het westen de moeder vaak de zorg voor de kinderen over. Vaders beginnen een nieuw leven en proberen te vaak onder hun financiële zorgplicht onderuit te komen. In de Islam gaan de kinderen na hun 7e levensjaar naar de vader die vervolgens volledig verantwoordelijk gesteld wordt voor de zorg van de kinderen. Dit stelt de vrouw in de gelegenheid om veel makkelijker (zonder kinderen) een nieuw leven op te bouwen eventueel met een nieuwe levenspartner. De penibele financiële situatie waarin een grote groep bijstandsmoeders leven is extra schrijnende vergeleken met dat van de gescheiden vrolijk 'alleen' verder levende ex-man. (zie ook het artikel: Echtscheiding en het recht van het kind)

Conclusie
Het feit dat er elke dag auto ongelukken gebeuren betekent niet dat men alle verkeersregels en verkeersborden moet afschaffen. Het feit dat er verkeersslachtoffers vallen heeft in veel gevallen te maken onbekendheid met de verkeersregels, het niet nakomen van deze verkeersregels of roekeloos rijgedrag.

Zo is het ook wat betreft met de rechten die Islamitische vrouwen hebben. Deze regels en adviezen worden niet na geleefd door onbekendheid, luiheid en soms zelfs wreedheid van sommige mannen. Wil men iets doen aan de rechten van moslimvrouwen dan dienen moslims hand in eigen boezem te steken en te kiezen voor het geloof en soms tegen de cultuur welke vrouwen onderdrukt.

Wil men werkelijk de positie van moslimvrouwen veranderen dan is het meest belangrijkste dat andersgelovigen het valse superioriteitsgevoel wat sommigen van hen uiten via hoogmoed, arrogantie en meewarige blikken achterwege laten. En Islamitische vrouwen met of zonder hoofddoek respectvol te accepteren als gelijkwaardig en hen dezelfde kansen en mogelijkheden te geven op de arbeidsmarkt en onderwijs zonder dat zij een deel van haar identiteit hiervoor hoeven op te geven.

Abdullah Haselhoef