KERST VIEREN

Kerst vieren met mijn niet-moslim familie, mag dat?


Hieronder plaatsen wij een vertaling van een fatwa zoals deze te lezen is op de website www.islam-online.net
Deze fatwa is slechts ter informatie en voor reacties verwijzen wij u door naar islam online.

Door Shaykh Ahmad Kutty
Vertaald vanuit het Engels door Team Moslima.nlShaykh Ahmad Kutty, een vooraanstaand spreker en islamitisch geleerde, verbonden aan het Islamitisch Instituut van Toronto (Ontario, Canada) zegt:
In de islam is het erg belangrijk om goede relaties te onderhouden en om vriendelijk en behulpzaam te zijn ten opzichte van de ouders. Het feit dat ze geen moslims zijn zou je er niet van moeten weerhouden of beletten ze te bezoeken en bij ze te blijven of lief en vriendelijk tegen ze te zijn.
Allah zegt in de Koran:

"En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar. Tot mij is de terugkeer. En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hun dan niet. En vergezel hen vriendelijk op de wereld. En volg de Weg van degenen die zich tot Mij hebben gewend. Daarna is tot Mij jullie terugkeer. Dan zal Ik jullie op de hoogte brengen van wat jullie plachten te doen”. (Loeqmaan 31:14-15)

Hieruit concluderend moet je goed voor je ouders zijn, ongeacht jullie religieuze verschillen. Echter als je dit doet, hoef je nog geen water bij de “wijn” te doen. Je moet de principes van je eigen religie niet loslaten.

Wat kerst betreft, is het toegestaan om je ouders te bezoeken, geschenken uit te wisselen en mee te doen met hun feest, zolang je je verre houdt van hun specifieke religieuze gebruiken. Want het moet duidelijk voor jou zijn dat moslims niet geloven in de christelijke dogma’s als het goddelijk zijn van Jesus of het concept van de erfzonde.
Dit wil echter niet zeggen dat je ze geen geluk mag toewensen op dergelijke gelegenheden; dit mag je zeker wel doen, op voorwaarde dat je geen compromis sluit in je geloof aangaande deze zaak en op voorwaarde dat je je heel bewust bent van het feit dat je ze slechts geluk toewenst en verder niets en dat je vriendelijkheid met vriendelijkheid wilt beantwoorden.
Islam leert ons dat we te allen tijde vriendelijkheid met vriendelijkheid moeten beantwoorden en dat we alle mensen op een eerlijke en genadevolle manier moeten behandelen; we mogen slechts negatieve gevoelens koesteren ten opzichte van wie zich vijandig en agressief ten opzichte van ons gedraagt.

Islam is niet verspreid met het zwaard, maar voornamelijk door de tolerantie, eerlijkheid, genade en mededogen die uitstraalde van degenen die zich moslim noemden.
Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is immers door Allah gezonden “als een genade voor de werelden” (soerah al-Anbiyaa’ 21:107), zoals duidelijk verwoord in de Koran.
Ik adviseer je dus om standvastig te blijven in het uitoefenen van de Islam, en op hetzelfde moment tolerant en genadig te zijn met ouders, familie en kennissen, buren, moslims, niet-moslims, medemensen en alle andere schepselen van Allah.

Bovenstaande fatwa wil geenszins zeggen dat men thuis als moslim zelf kerstmis moet gaan vieren.
Het gaat slechts over de vraag of men op uitnodiging van ouders en familie kan ingaan.