1 MINUUT

Wat kun je doen in 1 minuut?

Uit: www.islam-qa.com
Vertaald door: Team Moslima/Team Overgave


Allah zij geprezen.
Tijd is zoiets essentieels, het is te kostbaar om te verspillen. Wijs is degene die zijn tijd in de gaten houdt en het niet gebruikt als een vat dat je kunt opvullen met goedkope dingen en nutteloze praatjes, echter hij grenst zijn tijd af met waardige pogingen en goede daden die Allah tevreden stellen en die andere mensen goed doen.
Iedere minuut van je leven draagt de mogelijkheid in zich om je status te verhogen en om de mensen om je heen gelukkiger te maken, stapje voor stapje. Als je graag de hoogste positie wilt bereiken (door Allah te behagen), zoveel geluk als mogelijk aan de mensen rondom je wilt brengen, houdt dan op je voortdurend te ontspannen en blijf uit de buurt van nutteloos amusement. In 1 minuut namelijk kun je heel wat goede daden verrichten en kun je heel veel beloningen in de wacht slepen.
In slechts 1 minuut (door je bijvoorbeeld te wijden aan liefdadigheid, te studeren, dingen uit het hoofd te leren, er naar te streven goede daden te verrichten) kun je er zeker van zijn dat deze minuut van je leven niet verspild is. 1 Minuut kan worden genoteerd in jouw boek van goede daden, als je tenminste weet hoe je er het beste uit kunt halen en hoe je ermee om moet gaan. Probeer dan ook om uit ieder minuut die je over hebt het uiterste te halen. Als je dat vergeet, vergeet je het allerbelangrijkste, namelijk de waarheid. Hier volgt een lijst van dingen die je in 1 minuut zou kunnen doen, insha’Allah:
 • In 1 minuut kun je surat al-fatiha (openingsvers van de Koran) 3 maal reciteren, vlug en stilletjes. Sommige geleerden zeggen dat de beloning voor het lezen van al-fatiha meer is dan 600 hasanaat (beloningen), dus als je het 3 maal opleest zal je, insha’Allah, meer dan 1.800 hasanaat verkrijgen. En dat alles in 1 minuut!
 • In 1 minuut kun je surat al-ikhlas (Surah nummer 112) 20 keer reciteren, snel en zachtjes. Een keer staat gelijk aan een derde van de Koran. Als je het iedere dag 20 keer leest, wat 1 minuut kost, dan heb je het in een maand 600 keer gelezen, in een jaar 7.200 keer, wat weer gelijk staat qua beloning aan 2.400 keer reciteren van de gehele Koran.
 • Je kunt een bladzijde van Allah’s boek (de Koran) lezen in 1 minuut.
 • Je kunt een korte aya (vers) uit het hoofd leren in 1 minuut.
 • In 1 minuut kun je 20 keer zeggen: Laa ilaaha illa Allah wahdahu laasharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir (Er is geen god behalve Allah, Hij is alleen zonder partner, tot Hem behorende heerschappij en de lof en Hij is tot alles in staat). De beloning hiervoor staat gelijk aan de beloning die men zou ontvangen voor het bevrijden van 8 moslimslaven.
 • In 1 minuut kun je 100 keer zeggen: subhaan Allah wa bihamdihi (Lof en prijzingen aan Allah). Van degene die dit dagelijks opzegt zal alle zonden (al is het zoveel als het schuim op de zee), vergeven worden.
 • In 1 minuut kun je 50 keer zeggen: subhaan Allah wa bihamdihi subhana-llahal-azim (lof en prijzingen aan Allah. prijzingen aan Allah de Almachtige). Dit zijn twee zinnen die makkelijk uit te spreken zijn en toch zeer zwaar wegen en zeer geliefd zijn bij de meest Genadige, zoals overgeleverd door al-Bukhari en Muslim. De Profeet (v.z.m.h.) zei: Als ik zeg 'subhaan Allah wa-l-hamduli-llah, wala ilaaha illa-llaah (prijzingen aan Allah. Er is geen god dan Allah en Allah is de Allergrootste) is dit geliefder bij mij dan dat de zon opkomt. (Overgeleverd door Muslim).
 • In 1 minuut kun je al deze woorden meer dan 18 keer uitspreken. Dit zijn de meest geliefde woorden en ze wegen zwaar in de schaal van goede daden, volgens een sahih hadith (erkende profetische overlevering).
 • In 1 minuut kun je 40 keer zeggen: la hawla wa la quwwata illa bi-llah(er is geen kracht noch macht, behalve bij Allah). Dit is een van de schatten van het Paradijs, zoals al-Bukhari en Muslim overleverden. Deze uitspraak helpt je met het omgaan met moeilijkheden en kan een middel zijn om grote dingen te bereiken.
 • In 1 minuut kun je ongeveer 50 keer la ilaha illa-llah zeggen. Dit is de beste zin, want het geeft uitdrukking aan de tawhied (Het belijden van de absolute eenheid van Allah). Als dit de laatste woorden van iemand zijn, dan zal hij/zij het Paradijs binnengaan, en er zijn andere berichten die vertellen over de geweldigheid van deze woorden.
 • In 1 minuut kun je meer dan 15 keer subhaan Allah wa bi-hamdih 'adadakhalqihi, wa rida nafsihi, wa zienata 'arshihi wa midada kalimatih (lof en prijzingen aan Allah, net zoveel als de hoeveelheid van Zijn schepping, zoveel als het Hem plezier doet, en zoveel als het gewicht van Zijn Troon en zoveel als de inkt van Zijn Woorden). Dit brengt meer beloningen dan welke tasbieh (lofprijzing) of dhikr (het gedenken van Allah) dan ook, volgens een sahieh (correcte) hadith (overlevering) van de Profeet (vzmh).
 • In 1 minuut kun je Allah 100 keer om vergiffenis vragen door te zeggen astaghfiru-llah (Ik vraag Allah om vergiffenis). De verdiensten van het vragen om vergiffenis zijn niet geheim, want het is hét middel voor het verkrijgen van vergiffenis en om het Paradijs binnen te gaan. Het is hét middel om een goed leven te krijgen, om je kracht te vermeerderen, om rampen af te weren, dingen makkelijker te maken, om regen te brengen en om je rijkdom of je kinderaantal te vermeerderen.
 • Je kunt enkele korte woorden zeggen in 1 minuut en Allah zou er goede dingen door kunnen laten gebeuren, dingen die je nooit voor mogelijk zou houden.
 • In 1 minuut kun je 50 keer zegeningen tot de Profeet (vzmh) sturen, door te zeggen: salla-llahu 'alayhi wa-sallam (Moge Allah hem zegenen en hem vrede geven). Als antwoord zal Allah jou 500 zegeningen sturen, want één zegening brengt tien van dezelfde voort.
 • In 1 minuut kun je je hart er toe zetten Allah te danken, van Hem te houden, Hem te vrezen, vertrouwen in Hem te stellen, naar Hem te verlangenen aldus te reizen door de verschillende etappes van 'ubudiya (totale overgave aan Allah). Je kunt dit doen als je in bed ligt of als je op straat loopt.
 • In 1 minuut kun je meer dan twee bladzijden lezen van een nuttig boek dat makkelijk te begrijpen is.
 • In 1 minuut kun je de banden aanhalen door een familielid op te bellen.
 • Je kunt in 1 minuut je handen heffen en iedere du'a die jij wilt opzeggen of oplezen.
 • In 1 minuut kun je een heleboel mensen salamu alaykum zeggen en de hand schudden.
 • Je kunt in 1 minuut iets wat slecht is verbieden.
 • In 1 minuut kun je bevel geven tot iets goeds.
 • In 1 minuut kun je oprecht advies geven aan een broeder/zus in nood.
 • In 1 minuut kun je iemand die zich naar voelt troosten of opbeuren.
 • In 1 minuut kun je iets gevaarlijks van straat wegruimen.
Het meeste uit 1 minuut halen motiveert je om met de rest van je tijd ook iets goeds te doen terwijl je anders gewoon je tijd zou hebben verspild.
Al-Shafi'ie (Moge het welbehagen van Allah over hem zijn) zei: 'Als mensen gaan slapen, dan laat ik mijn tranen de vrije loop en dan reciteer ik een vers van de meest eloquente poëzie (Koran). Is het niet zonde dat de nacht voorbij gaat en ik niet meer kennis opdoe, terwijl deze tijd gerekend wordt als deel van mijn leven?'

Tot slot hoe eerlijker je bent naar Allah toe en hoe meer je je bewust bent van Hem, des te groter je beloning zal zijn. De meeste van deze daden kosten niets; ze vereisen geen tahara (rituele reinheid), ze maken je niet moe en vragen niet veel inspanning. Daarentegen kun je ze doen terwijl je loopt, in je auto zit, als je ligt of staat of zit of als je op iemand wacht. Deze daden horen bij uitstek bij de dingen die de mens naar het geluk kunnen leiden, die je rust en blijdschap brengen en die stress en woede weghalen.

Moge Allah ons helpen opdat wij zullen doen waar Hij het meeste van houdt en wat Hem tevredenstelt.
Moge Allah onze Profeet Mohammad (vzmh) zegenen!