HET GEDENKEN VAN ALLAH

Dhikr onderscheidt de Islam van alle andere geloven
Door: Maryam Dadabhoy
Uit Soundvision.com
Vertaald door: Team Moslima/Overgave


"Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend:) "Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestaffing van de Hel."
(Soerah Ali 'Imran 3:191)
Dhikr is het Arabische woord voor het gedenken van Allah, de Almachtige. Het is niet beperkt tot het gebed en de aanbidding die we verrichten op onze gebedskleedjes vijf keer per dag, het is veel meer dan dat.
Dhikr kan een zuster zijn met haar hoofddoek (hidjab). Dhikr kan een broeder zijn met zijn baard. Dhikr kan zijn om je te herinneren om “moge Allah u genadig zijn” (yarhamuka-llah) te zeggen, wanneer een mede moslim niest. Dhikr kan vriendelijkheid voor je familie, vrienden en buren zijn. Dhikr kan het volgen van de tradities van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn, omdat wij door hem de correcte weg leerden om onze Schepper te aanbidden.

Voor de meeste aanhangers van andere geloven is religie niet meer dan het een of twee keer per week bezoeken van kerken of tempels en het dragen van religieuze symbolen om hun nek. Religie heeft bij de meeste mensen een lage prioriteit. Ze zijn te druk met geld verdienen, feest vieren en plezier maken en nemen niet de tijd om na te denken over waar hun leven heen gaat. Het is niet zo verwonderlijk dat zo veel mensen zich bekeren tot de Islam, zowel niet-moslims als geboren moslims. De meeste bekeerden beweren dat ze leegte voelden terwijl zij hun oude geloven beleden. Met: "Lof zij Allah", vult de islam deze leegte in hun levens.
De islam onderscheidt zich in alle opzichten van alle andere geloven. Dhikr is het beste voorbeeld hiervan. Geen enkel ander geloof is zo perfect verweven met het dagelijkse leven.
Moslims beginnen alles wat ze doen met de woorden: “Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte duivel, in de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle” (a’udhu bi-llahi min as-shaytan ar-rajeem, bismi-llah ar-rahman ar-rahim).

Islam leert ons hoe we mensen begroeten, hoe we eten, hoe we slapen, hoe we ons huis verlaten, hoe we ons kleden, hoe we ons gedragen, zelfs hoe we onze nagels knippen, en dit zijn allemaal vormen van aanbidding omdat we de tradities (soenna) van onze Profeet (vrede zij met hem) volgen. We weten hoe we onze levens moeten leven door het perfecte voorbeeld van onze profeet (vrede zij met hem) te volgen. Moslims streven er naar om zoals hem te zijn, in zijn voetstappen te volgen, want er is geen mens waardiger om geprezen te worden dan hij.
In de hadith (overleveringen van de profeet, vrede zij met hem), is zijn leven vastgelegd en bewaard tot op de dag van vandaag, zodat wij ervan kunnen leren.

De belangrijkste vorm van dhikr echter, is de vrees voor Allah. In een overlevering van onze profeet Mohammed (vrede en zegeningen met hem), verklaart hij dat een moslim elke dag veertig keer aan de dood zou moeten denken om zich het feit te gedenken dat hij naar Allah terugkeert en dat hij verantwoording moet afleggen.

Onthouding kan ook een vorm van dhikr zijn, zoals onthouding van varkensvlees, alcohol, drugs en buitenechtelijke relaties.
Stilstaan om de schoonheid van de natuur te bewonderen is ook een vorm van dhikr, wat de meeste mensen al onbewust doen.
Allah maakt het zijn schepselen niet zwaar om van hen te vragen om de hele dag tot hem te bidden. Iedereen die Allah aanbidt op de voorgeschreven tijden en Allah gedenkt voordat hij gaat slapen, zal de hele tijd dat hij slaapt dhikr verrichten. Dit is omdat hij slaapt met toestemming van Allah en met het doel om energie op te laden om Allah te aanbidden wanneer hij weer wakker wordt.

Abu Sa’eed al-Khudri vertelde, dat de boodschapper van Allah zei:
Mozes zei: “O Heer! Leer mij iets waarmee ik U kan gedenken en waarmee ik U om vergeving kan smeken”. Allah zei: “Zeg ‘Er is geen god dan Allah’ (‘La ilaha illa-llah) O, Mozes”. Hij (Mozes) zei: “Al Uw dienaren zullen dit zeggen”. Hij (Allah, de meest Verhevene) zei: “Als de zeven Hemelen en diegene die er in verblijven, allen behalve Ik, en de zeven Werelden in één schaal (van de weegschaal) worden gelegd en 'la ilaha illa-llah' in een andere, dan zal 'La ilaha illa-llah' zwaarder wegen”.

Het is duidelijk, Islam is niet slechts een religie, maar een volledige manier van leven. Islam betekent: Vrede, en het woord moslim betekent“degene die zich overgeeft, of zich onderwerpt aan God”.
Het is onze plicht als moslim om ons te onderwerpen aan niemand anders dan aan Allah. Iedere handeling die we verrichten is voor Hem, Zijn testen op aarde te doorstaan en Allah te aanbidden. Iedere vorm van herinnering aan Allah of het verrichten van een goede daad is een vorm van dhikr. Dhikr brengt ons dichterbij Allah, het uiteindelijke doel van moslims.
Als we dichter bij Hem zijn, zullen we niet dwalen. Als we ons inspannen om Hem te gedenken, zal Hij ons helpen.

Zoals de hadith overgeleverd door Anas in Sahih al-Bukhari omschrijft: De Profeet zei: Allah zegt: “Ik ben precies zoals Mijn dienaar denkt dat Ik ben (d.w.z. Ik ben in staat dat te doen voor hem, wat hij denkt dat Ik kan doen) en Ik ben bij hem wanneer hij Mij gedenkt. Als hij Mij gedenkt in zichzelf, zal Ik Mij hem ook in Mijzelf gedenken, als hij Mij gedenkt in een groep mensen, zal Ik hem gedenken in een groep mensen die beter is dan zij, en als hij Mij een vleugelbreedte nadert, zal Ik hem één el naderen en als hij Mij één el nadert zal ik hem de afstand van twee uitgestrekte armen naderen, en als hij wandelend tot Mij komt, zal Ik hem rennend tegemoet komen”