IED-AL-ADHA GEBED

Hoe moet je het Ied-al-Adha gebed verrichten?

Uit: Soundvision.com "How To Do Eid-ul-Adha Prayer"
Vertaald door: Team Moslima/Overgave


Ied-al-Adha (Offerfeest) is een speciale gelegenheid en één van de dingen die het zo speciaal maakt is het gezamenlijke Ied-al-Aha gebed.
Omdat dit gebed maar één keer per jaar wordt verricht, is er vaak verwarring over hoe dit gebed moet worden gedaan.
Het gaat als volgt:

In het algemeen, bij elke Salaah (gebed), volg je altijd de Imam (voorganger in het gebed). Maak je bewegingen nooit voordat hij dat doet en doe niets anders dan hij.
Ied-gebed bestaat uit twee raka'aat (onderdelen van het gebed, één raka'a en twee raka'aat). Het grootste verschil tussen dit gebed en andere gebeden die uit twee raka'aat bestaan, is het aantal Takbirs die uitgesproken worden (Takbir is een Arabisch woord dat refereert aan wanneer "Allahu Akbar" (Allah is groter) wordt gezegd en wanneer de handen worden opgeheven tot de oren).

Stap 1:
Maak de intentie om twee raka'aat te gaan verrichten achter de Imam voor Ied gebed, tesamen met zes aanvullende Takbirs.

De eerste raka'a
Stap 2:
Nadat de Imam "Allahu Akbar" heeft gezegd voor de eerste keer, moet je je handen opheffen en hem volgen. Dit is de eerste takbir van het gebed.
Stap 3:
Er worden 3 takbirs verricht, voordat de imam de Koran gaat reciteren. Iedere keer als de imam "Allahu Akbar" zegt, moet je volgen, door je handen op te heffen en vervolgens weer langs je lichaam te strekken.
Na de derde takbir, zal de imam beginnen met het reciteren van de Koran. Op dat moment, leg je je handen op je borst met de rechterhand over de linker.
Stap 4:
Luister naar de recitatie van de Heilige Koran. De imam zal soera Al Fatiha (de eerste soera van de Koran) reciteren en daarna een andere soera.
Stap 5:
Wanneer de imam "Allahu Akbar"zegt ga je in Rukoe (naar voren buigen met je handen op je knieeen).
Stap 6:
Rechtop gaan staan wanneer de Imam "Sami Allahu liman Hamidah (Allah hoort degene die hem prijzen)" zegt, zeg daarna "Rabbana lakal Hamd" (alle lofprijzingen zijn voor U mijn Heer) zachtjes voor jezelf.
Stap 7:
Als de imam "Allahu Akbar" zegt ga je in Sujud (neerknielend met je neus en voorhoofd op de grond). Twee keer Sujud, zoals in het gewone gebed. Daarna ga je weer in de staande positie.

De tweede raka'a
Stap 8:
De imam zal eerst weer uit de Heilige Koran reciteren (eerst soera Al Fatiha en daarna een andere soera).
Stap 9:
Na de recitatie, voordat je in Ruku gaat, worden weer 3 Takbir uitgesproken. Volg de imam. Hef je handen op na iedere "Allahu Akbar".
Na de derde Takbir, ga je weer in Ruku (buigende positie).
Stap 10:
Rechtop gaan staan wanneer de Imam "Sami Allahu liman Hamidah (Allah hoort degene die hem prijzen)" zegt, zeg daarna"Rabbana lakal Hamd" (alle lofprijzingen zijn voor U mijn Heer) zachtjes voor jezelf.
Stap 11:
Wanneer de imam "Allahu Akbar" zegt ga je weer in Sujud. Twee keer.
Stap 12:
Na dit, zit je rechtop voor de complete Tashshahud (AT-TAHI-YÁTU LIL-LÁHI WAS-SALAWÁTU WAT-TAY-YIBÁTU … enz.)
Stap 13:
Nadat de imam het gebed beëindigd heeft, door zijn hoofd eerst naar rechts te draaien en "Assalamu alaikoum wa Rahmatullah" (vrede en zegeningen met u) zegt, en daarna naar links te draaien en nogmaals "Assalamu alaikoum wa Rahmatullah" (vrede en zegeningen met u) zegt, volg je hem hierin.
Stap 14:
Niet direct gaan staan. De imam zal nu een korte khutbah (toespraak of lezing) gaan houden. Het is aanbevolen om te luisteren en niet te gaan praten want het is onderdeel van het gebed..