GESLAAGDE HADJ

Tips voor het zo goed mogelijk voorbereiden van de Hadj reis

As salaam aleikoum wa rahmatoullah,

Om de Hadj reis zo goed mogelijk te laten verlopen is het zeer wenselijk en nuttig om rekening te houden met onderstaande tips.
Hierdoor zullen de teleurstellingen die helaas velen elk jaar beleven, tot een minimum beperkt blijven, insha Allah

TIP 1
Neem uw tijd bij het kiezen van een betrouwbare organisatie welke uw reis begeleidt naar Mekka en Medina.
En informeer bij de Saoedische ambassade in Den Haag of de reisorganisatie van uw keuze in het bezit is van een organisatorpas.
TIP 2
Neem bij het afspreken van de reis altijd iemand mee als getuige over wat er precies over de reis met u afgesproken wordt.
Of neem het gesprek op.
TIP 3
Vraag om een betaalbewijs, waar duidelijk op gespecificeerd staat waarvoor u betaald heeft.
TIP4
De reisorganisatie is op grond van de wet verplicht u de volgende gegevens te verstrekken voor het sluiten van de reisovereenkomst:
- Vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de reisorganisator
- Het deel van de reissom dat als voorschot moet worden betaald en de termijn waarbinnen het saldo moet worden voldaan;
- Informatie over de mogelijkheid van eventuele annulering;
- Relevante informatie over de vereiste reisdocumenten plus de formaliteiten op gezondheidsgebeid die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn. Het gaat hier om algemene informatie;
- Binnen welke termijn een reiziger eventuele klachten over de reis bij de reisorganisator moet indienen.
- De reisorganisatie kan deze gegevens in een brochure verstrekken, of op andere begrijpelijke en toegankelijke wijze.
TIP 5
Zorg dat u informatie krijgt hoe u bij eventuele calamiteiten contact kunt krijgen met de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator, of bij het ontbreken daarvan hulpverlenende instanties, of bij het ontbreken ook daarvan, een telefoonnummer voor noodgevallen of andere informatie waardoor in contact kan worden getreden met de reisorganisator.
TIP 6
Controleer uw naam op uw ticket of deze overeenkomt met de vermelding in uw paspoort.
TIP 7
Bezuinig niet op uw gezondheid maar laat u preventief vaccineren naast de door Saoedi-Arabië verplicht gestelde vaccinatie. De G.G.D. kunt u hierbij verder adviseren. Of zie hier.
TIP 8
Gebruikt u medicijnen, dan is het misschien handig om een medicijnpaspoort mee te nemen. Bij eventueel verlies van medicijnen kunt u met dit medicijnpaspoort naar de plaatselijke apotheek gaan waardoor het een stuk eenvoudiger wordt om nieuwe medicatie te krijgen.
Informeer bij uw apotheek hiernaar.
TIP 9
Heeft u toch klachten over uw reis, meldt dit dan direct bij het Ministerie van Hadj in Mekka.
TIP 10
Is uw reiservaring zo negatief, laat dan een proces verbaal opmaken bij de plaatselijk politie in uw woonplaats nadat u terug bent, tegen de desbetreffende organisator.
TIP 11
Wilt u bij een negatieve reiservaring gerechtelijke stappen ondernemen, neem dan een advocaat in handen.

Wij hopen dat deze laatste drie tips niet nodig zijn. En dat u een onvergetelijke Hadj reis mag ervaren. Dat het helemaal naar uw beleving mag verlopen.
Maar mocht het toch niet helemaal gegaan zijn zoals u verwacht en gehoopt had, laat dan uw stem horen. Breng uw ervaring dan in het openbaar.
Het is onze plicht om onze mede broeders en zusters te waarschuwen tegen malafide praktijken van reisorganisaties die alleen maar op persoonlijk gewin uit zijn in plaats van u een onvergetelijke spirituele ervaring te laten beleven.

We wensen u een gezegende Hadj toe.
As salaam aleikoum wa rahmatoullah,
Yamina