KETTINGBRIEVEN

Wat te doen met kettingbrieven met een religieuze (Islamitische) inhoud

Vertaald door: Team Moslima.nl
uit: The modern Religion

Heb je ooit een e-mail ontvangen over iemand die een droom had over Zaynab of Aisha (moge God tevreden over hen zijn), de heilige profeet (vzmh), of over een oude man met een witte baard die aan jou vraagt om deze e-mail naar een x-aantal mensen door te sturen waardoor je dan geluk zult krijgen?
En dat diegene die de e-mail niet door sturen, vervloekt zullen worden of zware tijden van God (de Verhevene, de Allerhoogste) zullen krijgen?
Als je ooit zoiets hebt ontvangen, en als je onzeker was over wat je met zo’n mail moest doen, lees dan alsjeblieft het volgende artikel….

Om kort te zijn, mijn broeders en zusters, zulke e-mails moeten NIET doorgestuurd worden en in plaats daarvan moet je de delete knop gelijk indrukken, zonder te twijfelen. Zulke e-mails zaaien twijfel in de harten en vallen onder het hoofdje afgoderij (oftewel het associëren van partners aan God, Shirk).
Dit (Shirk) is de enige zonde welke (indien we hiermee zouden sterven), nooit vergeven zal worden, zoals God ons heeft geïnformeerd.

Om te denken dat door de e-mail door te sturen, ons lot op enige manier zal veranderen, hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin, is in feite ons vertrouwen stellen in iets anders dan de Machtige Wil van God (de Almachtige, de Verhevene).
Beste broeders en zusters, we zouden moeten weten dat er geen enkele gebeurtenis plaatsvindt zonder de kennis van onze Schepper, de Alwetende.
Weet, dat ALLES wat bestaat al 50.000 jaren voor de schepping van de hemelen en de aarde was voorbeschikt. En weet, dat elke laatste adem, beweging, en gebeurtenis was neergeschreven door God (de Almachtige, de Verhevene) in 'de moeder van het Boek', (dat wil zeggen; "het tablet die in de hemelen bewaard wordt". al-Lauh ul-Mahfudh)
God, de Almachtige, verteld ons in de Koran:

"Weet je niet dat God al hetgeen in de hemelen en op aarde is, kent? Voorwaar dat is vastgesteld in een Boek, dat is gemakkelijk voor God" . 22:70

Met betrekking tot het ontvangen van de e-mail, zouden we moeten weten dat het versturen of zelfs het niet versturen ervan ons lot geenszins verandert, behalve wat God al heeft beschikt. In de wijze woorden gegeven aan Ibn Abbas, zei onze profeet (vzmh), "onthoudt, dat als alle mensen samen zouden komen om jou voordeel te geven, zij dat niet zouden kunnen behalve dat wat God heeft neergeschreven. Aan de andere kant, als ze samen zouden komen om jou kwaad te berokkenen, zij dat niet zouden kunnen behalve dat wat God heeft neergeschreven. De pennen zijn neergelegd, en de rollen zijn opgedroogd". (overgeleverd door al Tirmidhi).
Je kunt je nu afvragen, wat als het je lot is om deze e-mail te ontvangen en dat jouw Qadr (Godsbeschikking) diengevolge was besloten. Het antwoordt hierop ligt in de Koran en in de soena (handelingen en uitspraken) van onze heilige profeet (vzmh) en de simpele regel is om nergens vertrouwen in te hebben behalve in de Wil van God. Geen enkele man of vrouw kan jou informeren over je toekomst, zoals we verteld zijn:

Zeg: "Niemand in de hemelen en op aarde kent het onzienlijke, behalve God;... Koran 27:65

Vergelijkbare situaties bestonden in de tijd van onze nobele profeet (vzmh) en de bewijzen zijn oneindig. Een voorbeeld zoals verteld door Imraan ibn Husayn, onze profeet (vzmh) zag eens een koperen armband om iemands bovenarm, en hij zei tegen deze man, "Wee jou, Wat is dit?" De man antwoordde dat het hem beschermde tegen een ziekte. De profeet (vzmh) zei toen: "Gooi het ver weg van jou, want het zal alleen maar jouw zwakte versterken en als je zou sterven terwijl je het draagt, zul je nooit tot de winnaars behoren". (verzameld door Ahmad, ibn Maajah en ibn Hibbaan).

Ook heeft de profeet (vzmh) gezegd (zoals verteld door Abu Hurayrah en al-Hasan), dat: "Een ieder die naar een toekomstvoorspeller toe gaat en gelooft in wat hij zegt, geen geloof heeft in wat is geopenbaard aan Mohammed". (verzameld door Ahmad, abu Dawud).

Daarom vraag ik jullie beste broeders en zusters, hoe kan het zijn dat een elektronisch getypte boodschap (ongeacht hoe religieus de mensen zijn die het hebben geschreven, of hoeveel mensen het versturen of ontvangen), ook maar het kleinste verschil kan uitmaken ten opzichte van dat wat God, de Almachtige, heeft beschikt?

Om deze redenen, zou ik jullie oprecht willen adviseren om deze boodschap te verspreiden onder degene die jullie oorspronkelijk de kettingbrief hebben gestuurd, niet omdat het jullie geluk zou brengen of dat het jullie zal beschermen tegen slechte dingen, maar om anderen te informeren over wat correct is.
Tenslotte, alhoewel we verdrietig kunnen worden over hoe makkelijk en snel twijfel geplaatst kan worden in de harten van de gelovigen, zouden we ons altijd de woorden van onze profeet Mohammed (vzmh) moeten herinneren uit zijn laatste toespraak:

"Wees op jullie hoede voor Satan, voor de veiligheid van jullie geloof. Hij heeft alle hoop verloren om jullie ooit nog te misleiden met grote dingen, dus let er op om hem niet te volgen in kleine dingen".