DE LAATSTE DAG

Wanneer komt de Laatste Dag?

Terwijl de mensheid het zesde millennium van geschreven geschiedenis binnen gaat, staan er sektes op met voorspellingen over de laatste dag. Een van de laatste verhalen die we hoorden hierover, was in het begin van het jaar 2000, over een religieuze sekte in Uganda.
Deze sekte, die bestond uit ongeveer 1.000 leden waaronder 78 kinderen, pleegde zelfmoord door zichzelf en hun kerk in brand te steken. Dit gebeurde in Kanungu, ongeveer 360 km zuidwest van de hoofdstad Kampala.
De sekte, bekend als "De beweging voor het herstellen van de tien geboden van God" was gevormd door een groep uitgesloten Romaans Katholieke priesters en nonnen, geleidt door Joseph Kibweteere en een voormalige prostituee Credonia Mwerinde. Zij predikten dat de wereld zou eindigen op 31 december 1999, en toen dit niet gebeurde stelden ze de datum uit naar 17 maart 2000.
Volgens getuigen, werden op die bewuste dag, alle leden de kerk ingelokt en na twee uur zingen, overgoten zij zichzelf met benzine en zetten zichzelf in brand.
In de maanden voorafgaand aan deze tragedie, werd hun geadviseerd hun bezittingen te verkopen, in voorbereiding op de uiteindelijke reis naar de hemel. Terwijl zij wachtten, slachtten ze vee en hielden een week-lang feest.

In de middeleeuwen, berekende de Ierse aardsbisschop James Ussher dat de eerste dag van de schepping op 23 oktober 4004 voor Christus moest zijn geweest. Hij berekende ook dat de laatste dag zou zijn op 23 oktober 1996. Omdat we nog steeds hier zijn, zijn zijn berekeningen blijkbaar niet goed.
Echter, terug kijkend is die datum slechts een aantal jaren geleden, zouden we er niet al te zeer verheugd over moeten zijn, want Het Uur kan zomaar ineens arriveren, terwijl we denken dat het nog ver weg is.

Het is verplicht voor alle moslims om te geloven in het Hiernamaals. Degene die hier niet vanzelfsprekend in geloven, ontkrachten hun geloof in God.
Zowel de Koran als de Hadith (overlevering van de profeet, vrede zij met hem) hebben ontelbare omschrijvingen van de Hemel en de Hel en opsommingen van de tekenen van het naderen van Het Einde.

Onder de kleinere tekenen met betrekking tot Het Uur, zijn enkele die al gebeurd zijn zoals:
" De komst van de laatste Profeet (Mohammed, vrede zij met hem)
" Wanneer een slavenmeisje haar meesteres baart (Moeders zijn hun kinderen niet meer de baas);
" Toename van aardbevingen, en
" De blootsvoets, naakte, wanhopige herders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. (De profeet, vrede zij met hem, heeft voorspeld dat de herders van Saoudie-Arabië, van zijn tijd, die doodgewone arme herders waren en op blote voeten liepen, ooit rijke mensen zouden worden, door de olie, en hoge gebouwen zouden bouwen. Noot van de redaktie)

De grotere tekenen voorspeld, zijn onder andere:
" De tweede komst van Jezus (Isa Al-Maseeh, vrede zij met hem)
" Het regeren door angst, voorafgegaan door Het Beest (Dajjaal)
" De zon die rijst in het westen

Op de aller laatste dag, zal de engel Israafeel (vrede zij met hem) twee maal op de Trompet blazen.
De eerste keer, zal het volledige universum en alles daarin vernietigd worden. Alles zal sterven behalve God De Almachtige Zelf.
Als hij nogmaals op de trompet blaast, zullen alle verantwoordelijke wezens, in het bijzonder mensen en geesten (jinns), uit de dood opstaan om de dag des Oordeels te ondergaan, tijdens de grote rechtspraak van God, de Almachtige Hemzelf.
Degene die goede daden hebben verricht en gehoorzaam God hebben gediend tijdens hun wereldlijke leven, zullen naar de Hemel worden gestuurd, terwijl diegene die arrogant waren en de ongelovigen, veroordeeld worden tot de Hel.

Het scenario van de Laatste Dag en wat er daarna gebeurt, wordt levendig beschreven in het volgende Koranvers:
"En wanneer de bazuin wordt geblazen zal er die Dag geen verwantschap tussen hen bestaan, noch zal de één naar de ander vragen. Dan zullen zij slagen, wier schalen zwaar zijn. Doch zij, wier werken licht zijn - dit zijn degenen die hun ziel benadeelden - zullen in de hel vertoeven. Het Vuur zal hun gezicht branden en zij zullen erin verschrompelen". Koran Mu'minoon 101-104.

Geloven in het hiernamaals is de vijfde geloofsovertuiging. Het staat voor het geloof in alles, dat de Koran en de Profeet (vrede zij met hem) zeggen dat zal gebeuren na de dood, in het graf, op de dag van de wederopstanding en op de dag des Oordeels. Het betekent ook het geloof in de beloningen van de Paradijs en de straf van de Hel.

Anas Ibn Maalik berichtte dat de profeet (vrede zij met hem), hem vertelde: "Wanneer een ongelovige goede daden verricht, zal hij zijn beloning proeven in deze wereld. En voor wat een gelovige betreft, God (De Verhevene, De Almachtige) bewaard (zijn beloning) van zijn goede daden voor het hiernamaals en voorziet hem met onderhoud in overeenstemming met zijn gehoorzaamheid aan Hem". (Bukhari).