VRIJWILLIG VASTEN

Na Ramadan: Het vrijwillig vasten in de maand Shawwal

De maand Shawwal is de tiende maand van de islamitische jaartelling en volgt op de maand Ramadan. Indien men ertoe in staat is, is het goed om in deze maand vrijwillig te vasten. In een overlevering van Abu Ayoeb al Ansari heeft Rasoel-Allah gezegd:' Degene die Ramadan vast, en vervolgens 6 dagen vast in Shawwal, voor diegene wordt beschouwd alsof hij het hele jaar heeft gevast'.
(hadith van Al-Djma'a, Buchari en Al Nisai)

Uitleg: Ieder goede daad in de Islam wordt vertienvoudigd. De Ramadan is bij Allah gelijk aan tien maanden, net zoals de 6 dagen van Shawwal gelijk zijn aan 60 dagen, dus twee maanden. Daarom vormen deze twee samen 1 jaar.
Wie deze vorm van vasten ieder jaar consequent nakomt, is het alsof hij zijn hele leven vast!
De hassanat (zegeningen) voor de 6 dagen vasten in Shawwal, worden niet berekend, tenzij je eerst de fard dagen van Ramadan afmaakt. (je inhaal dagen i.v.m. bijv. menstruatie) Dus diegenen die nog inhaal dagen hebben van Ramadan, moeten deze eerst afmaken voordat ze aan 6 dagen van Shawwal gaan beginnen. (Fiq-us-Soennah)

Met dank aan www.arrayaan.nl