WAAROM VASTEN

"Waarom Vasten?": Een passage uit Abdulwahid Hamid's "Islam, de natuurlijke weg"

Vertaald van: www.soundvision.com door Team Moslima

Ieder jaar, gedurende een hele maanmaand -de negende op de islamitische kalender- bent u als volwassene verplicht om te vasten. In de maand Ramadan moet u zich -van dageraad tot zonsondergang- onthouden van al het eten, drinken, als ook de seksuele omgang met uw echtgenoot. Bent u ziek of op reis, dan hoeft u niet te vasten, maar dan moet u de dagen die u tijdens Ramadan gemist heeft later weer inhalen.

Waarom vasten?
De voornaamste reden voor het vasten wordt omschreven in de Koran:
"...opdat u taqwah of godsbewustzijn verkrijgt"
Vasten is dus een middel om ons dichter bij onze natuurlijke staat te brengen, de staat van fitrah, en om deze staat te reinigen van de verontreiniging van al onze ongehoorzaamheden en slechte dingen die we gedaan hebben.
"Vasten is een schild", zei de nobele Profeet (v.z.m.h.) heel eenvoudig en treffend. Ook zei hij: "Een ieder die de maand Ramadan doorbrengt met volledig geloof en zichzelf probeert te verbeteren, diens vroegere zonden zullen vergeven worden".

Meer toewijding en dichter bij de Koran tijdens Ramadan
Ramadan is een maand van verhoogde toewijding. Het gebed wordt in deze maand met grote intensiteit uitgevoerd. Er zijn vele soenna-gebeden, speciaal bedoeld voor de nachten van de Ramadan; de zogenaamde tarawieh-gebeden. Tijdens de laatste tien dagen van Ramadan, trekken sommigen zich terug in de moskee om I'tikaaf te houden; een periode van intensieve zelfbezinning en toewijding, op zoek naar leiding en vergiffenis, en om de Koran te lezen. Ramadan is een gunstige gelegenheid om nader te komen tot de gezegende leiding van de Koran, die geopenbaard werd in deze maand. Ramadan wordt dan ook wel "de maand van de Koran" genoemd.

De effecten van Ramadan op ons lichaam en gedrag
De maand Ramadan is een gelegenheid om eigenschappen als geduld en zelfbeheersing te ontwikkelen, om woede te leren beteugelen en onze scherpe of kwaadaardige tong in bedwang te houden. Het is een gelegenheid om het lichaam te verfijnen en het te ontdoen van zwaarlijvigheid en luiheid en om baat te vinden bij alle overige therapeutische effecten die bij het vasten horen.

Vrijgevigheid gedurende Ramadan
Ramadan is de aangewezen tijd voor het nieuw leven inblazen van medeleven en solidariteit jegens anderen, en wel in het bijzonder jegens de armen. We worden aangespoord om vrijgeviger te zijn gedurende deze maand en moeten aan het einde van het vasten sadaqat-al-fitr geven; een bedrag dat er toe moet bijdragen dat iedereen kan delen in de geest van warmte, genegenheid en broederschap. Ramadan is boven alles de gelegenheid om ons opnieuw te wenden tot de Schepper en de natuurlijke weg van goedheid en godsbewustzijn.

Ramadan is geen wraak van Allah
Vasten houdt geen enkel verband met het boete doen voor zonden, noch wordt het beschouwd als een manier waarop Allah's wraak tot uitdrukking komt, zoals in sommige godsdiensten soms wel het geval is.

De geest van Ramadan
Ook al kan Ramadan een moeilijke en zware maand lijken, in feite is het een plezierige tijd. Er hangt een bijzondere sfeer in de huizen, moskeeen en in de moslimgemeenschap als geheel. Moslims kijken vol verwachting en hoop uit naar de komst van Ramadan en voelen zich enigszins bedroefd wanneer het einde van de maand in zicht is.

Gebruik Ramadan niet als excuus om veel te eten of lui te zijn
Het komt voor dat er te veel nadruk wordt gelegd op het bereiden van voedsel tijdens de Ramadan. Ook komt het voor dat men in de maand Ramadan's nachts een grotere varieteit aan voedsel nuttigt dan in andere maanden. Sommigen van ons wegen aan het eind van de maand zelfs meer dan aan het begin! Weer anderen zien Ramadan als een tijd waarin ze onder hun dagelijkse werkzaamheden uit kunnen komen of ze uit kunnen stellen. Maar denk er aan dat men tijdens de Ramadan gewoon door moet gaan met de dagelijkse werkzaamheden en dat men Ramadan niet als excuus mag gebruiken voor luiheid of nalatigheid. Zorg er voor dat de ware voordelen van het vasten; zelfbeheersing en controle, niet verloren gaan door gulzigheid aan de ene kant en luiheid aan de andere.

"Islam The Natural Way" By: AbdulWahid Hamid