TIPS VOOR KINDEREN IN RAMADAN

Zeven tips om kinderen te helpen zich te ontwikkelen in deze Ramadan

Uit :www.soundvision.com
Vertaald door :Team Moslima


De profeet Mohamed saws, heeft gezegd: "geen vader zal een groter geschenk aan zijn kinderen geven dan een opvoeding met goede waarden en normen" (Tirmidhi)

De vele aspecten van Ramadan: het vasten, de gebeden, morele waarden en normen, liefdadigheid, Koran, familie, Eid, zijn een waardevolle mogelijkheid voor kinderen, of het nu je eigen kinderen zijn of kinderen die je lesgeeft, om zich te ontwikkelen. Opvoeden en leren is geen automatisch of makkelijk proces. Kinderen brengen niet een "leeg hoofd" en laten dat keurig vullen met alles wat we zeggen. Opvoeden en lesgeven vraagt energie, actie en een aantal technieken om van start te gaan. Hieronder vindt je wat tips en technieken om je kinderen te laten (ge)wennen aan de Ramadan en alles waar Ramadan voor staat:

1. Laat ze "vuile"handen krijgen
"The great aim of education is not knowledge, but action."
Herbert Spencer (het hogere doel van ontwikkeling is niet de kennis zelf, maar de actie)

Kinderen leren vaak "al doende". Gemiddeld genomen, onthouden studenten 75 % van een les, als zij tegelijkertijd door middel van activiteiten het geleerde in de praktijk kunnen brengen, vergeleken met 5 % van een les die wordt gegeven door slechts te lezen (Brunmer, Jerome, "The Process of Learning").
Als je bijvoorbeeld, je kinderen wilt leren wat het begrip zakat inhoudt, dan kun je ze laten helpen door samen jouw zakat te berekenen. Laat ze met jou bepalen waar het geld naar toe gaat en breng of stuur het samen weg . Actie en invoering kan ook gebeuren terwijl kinderen leren en niet noodzakelijkerwijs erna!
De profeet saws nam zijn dochter Fatima vaak met zich mee als hij ging bidden bij de Ka'abah in Mekka. Later, in Medinah, bracht hij zijn kleinkinderen, Hassan en Husein, naar de moskee toen zij peuters waren, voordat ze wisten hoe ze moesten bidden.
Een idee wordt werkelijkheid en belangrijk voor kinderen als zij er ervaring mee opdoen, meer nog dan dat zij er simpelweg over lezen. Ze zullen zich dit jaren later nog kunnen herinneren, als je ze tegen hun vrienden zou kunnen horen zeggen: "ik heb al zakat leren berekenen vanaf dat ik een kind was"!

2. Betrek hun emoties erbij
Als kinderen emotioneel betrokken raken bij iets, kunnen ze het moeilijk in de steek laten. De bedenkers van videogames en TV shows houden daar bijvoorbeeld bewust rekening mee. Als ouders en leraren, kunnen we dezelfde technieken hanteren voor opvoeden en lesgeven. Verhaaltjes, liedjes, spelletjes etc. houden de aandacht van de kinderen vast. Als een kind eenmaal enthousiast is, dan zal het langer met aandacht luisteren naar de boodschap die jij wilt overdragen. Zoals wij ons bepaalde gebeurtenissen kunnen herinneren die emotioneel belangrijk waren, kunnen kinderen zaken onthouden door activiteiten die ze "leuk", "grappig" en "spannend" of "anders" vonden. Wees niet bang om wat grappigs in je "les "te stoppen, je hoeft er geen gezag door te verliezen. Schrijf een liedje over Eid, maak een Hadith-schatkist, organiseer een Ramadan feitenkennis quiz, of lees een verhaal over "Ramadan in Medinah". Als ze het leuk vinden, komen ze terug voor meer

3. Maak het belang, het doel, duidelijk
Vaak horen we studenten zeggen: "Waarom moeten we dit doen", "wat is het nut" en helaas net zo vaak horen we antwoorden als: "omdat ik het je zeg", "omdat je moet", of nog erger: "je krijgt een nieuwe dvd als je dit boek uitleest".
Net zoals wij, zien kinderen vaak niet het doel of belang van een bepaalde actie in, en ze hebben dan niet de motivatie om door te zetten. Om opmerkingen als hierboven te voorkomen van je kinderen, als het om zaken als vasten en bidden gaat, leg je ze duidelijk uit wat de bedoeling ervan is. Voordat je welke les dan ook begint, of het nu een verhaaltje is over de sahabah of over een karweitje voor Eid, leg je ze precies uit waarom je de activiteit gaat doen en wat het nut is voor hen.
Herinner je kinderen eraan dat ze daden van aanbidding voor Allah doen, niet voor jou. Leg uit waarom het belangrijk is om Allah blij te maken en hoe elke activiteit, zelfs afwassen of wiskundehuiswerk, ons zal helpen dat doel te bereiken. Als kinderen alleen bidden om jou te plezieren, dan zal, zodra jij wegbent, hun motivatie verdwijnen.
Als kinderen gemotiveerd worden om te vasten of de Koran uit te lezen voor iets materieels (zoals een cd speler), dan is het moeilijker voor hen om echte liefde voor Allah te ontwikkelen of de gevraagde actie echt vanuit hun hart te doen. In plaats daarvan leren ze spullen te waarderen en als deze beloningen wegvallen, dan zouden de acties ook wel eens kunnen verdwijnen. Dit betekent niet dat je ze nooit moet verwennen, maar wees zorgvuldig in het kiezen van het moment en ontkoppel het materieel belonen van de gevraagde actie. Help je kinderen te begrijpen dat, voor moslims, de grootste beloning niet zozeer in dit leven komt. Ze zullen moeten wachten op grotere en betere beloningen in het hiernamaals.

4. Belicht de belangrijke punten
"Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school." Albert Einstein (Ontwikkeling is dat wat overblijft als men alles vergeten is wat geleerd is op school)

Vraag jezelf , hoeveel reken formules je nog weet van de lagere school en middelbare school. Het kunnen er 5 zijn of 2 of geen. Laten we eerlijk zijn, de meesten van ons hebben weinig details onthouden, van wat we ooit geleerd hebben.
Kinderen hoeven niet alle fiqh regels over zakat, wuduh of bidden te onthouden. Wees er zeker van dat datgene wat ze onthouden precies is wat jij wilt dat ze onthouden. Focus op de belangrijke punten, zoals het besef dat Allah altijd op ons let en naar ons kijkt, dat datgene wat we moeten leren in de Koran en de sunnah staat, dat het gebed een manier is om jezelf te "zuiveren" etc. Herhaal deze punten iedere dag op een andere manier. Terwijl je kinderen deze principes opslaan in hun geheugen, kun je ze laten zien hoe ze de rest later, als ze groot zijn, zelf kunnen leren, als ze het nodig hebben.
Help je kinderen te leren "hoe te leren". Laat ze zien waar ze informatie over Fiqh kunnen vinden, of hoe ze onderzoek kunnen doen over een onderwerp, of wie ze om informatie kunnen vragen. Ze zullen beter voorbereid zijn als ze de basis meester zijn en weten waar ze specifieke dingen kunnen "halen".

5. Laat hen leiden!
Kinderen nemen vaak hun verantwoordelijkheden serieuzer dan volwassenen. De profeet saws, benoemde jong volwassenen als Ali, Anas en Usamah ibn Zaid, voor belangrijke opdrachten, die soms tot gevolg hadden dat zij de leiding hadden over oudere en meer ervaren sahabah.
Laat kinderen belangrijke taken leiden en probeer op een afstandje te blijven. Laat een kind de anderen wakker maken voor Suhur. Laat iemand anders verantwoordelijk zijn voor het aanpassen van de iftartijd elke dag. Laat de kinderen voor de Eid-cadeautjes een plan opstellen, budget maken en ze kopen. Laat ze kiezen voor welke taak ze verantwoordelijk willen zijn.
Sta je kinderen toe vergissingen te maken en laat ze zich zelf realiseren wat er had moeten gebeuren. Ervaring leert soms beter dan instructie. Als een kind de kou instapt zonder jas, zal het, voordat je het eraan hoeft te herinneren, meteen zijn jas pakken als hij de volgende keer weer naar buiten wil. Train kinderen om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren. Als een kind vraagt, "verbreekt het poetsen van mijn tanden, mijn vasten, dan zal een simpel 'ja' of 'nee' de vraag beantwoorden, maar dit zal geen lange termijn training inhouden. Vraag het kind in plaats daarvan, "waar kun je kijken om het antwoord te vinden ?" "laten we samen gaan zoeken".
Begin de maand Ramadan met je kinderen te vragen om een project te doen over de vraag wat het vasten verbreekt en wat niet. Als ze de informatie zelf vinden is de kans groter dat ze het onthouden en precies weten waar ze het moeten vinden in het volgende jaar.
"The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change."Carl Rogers (De enige persoon die ontwikkeld is, is degene die geleerd heeft hoe te leren en te veranderen)

6. Wees enthousiast!
"Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire."
W. B. Yeats (Ontwikkeling is niet het vullen van een emmer, maar het aansteken van een vuur)
Kinderen worden aangestoken door jouw enthousiasme. Toon passie en enthousiasme over het onderwerp wat jij bespreekt. Laat je kinderen zien dat je niet kunt wachten tot de Ramadan begint. Wees blij als het tijd is voor het gebed. Versier het huis/klaslokaal in afwachting van de Ramadan.
De profeet, saws, gaf het goede voorbeeld. Zijn karakter en acties motiveerden mensen om van hem te houden en hem na te volgen. Wees het voorbeeld dat jij wilt dat je kinderen zien. Doe een oprechte poging om van de activiteiten te houden waarvan jij wilt dat je kinderen houden.

7. Combineer liefde met leren
Van Abu Huraira wordt overgedragen dat al-Aqra' bin Habis, de profeet saws, Hassan (zijn kleinzoon) zag kussen. Hij zei, 'ik heb 10 kinderen maar ik heb nog nooit een van hen gekust', waarop de profeet saws zei: 'Hij die geen erbarmen laat zien, zal geen erbarmen te zien krijgen'. (Muslim)
Laat kinderen zien dat je van ze houdt, ongeacht hoe zij presteren. Laat hen toe op hun eigen tempo te groeien. Door te zeggen: 'kijk naar je nichtje Amina, zij kent al juz 30 uit haar hoofd', zal je kind zich alleen maar minderwaardig gaan voelen en ontmoedigd zijn over wat het zelf al geleerd heeft.
Overdreven competitie en vergelijking kan resulteren in hulpeloosheid en een gebrek aan motivatie bij kinderen die op verschillende manieren en andere snelheden leren.
Laat kinderen hun eigen ontwikkeling beoordelen en kijken naar wat ze nu kunnen ten opzichte van wat ze voorheen konden en niet zozeer vergelijken met andere kinderen.

Insja Allah, allemaal een gezegende Ramadan toegewenst!