Home/ Nieuwe Zusters/ Moslim worden
SHAHADA

De Geloofsbelijdenis (Shahada)

"Moslim" betekend, diegene die zich overgeeft aan Allah.
"Islam" betekend, Vrede.

Wanneer men overtuigd is van het feit dat men Moslim wil worden en dat Islam de ware religie is, dan is de enige voorwaarde om Moslim te worden het uitspreken van de Shahada.

De Shahada wordt als volgt uitgesproken :

Ash-adoe an la iellaha iella Allah,
wa ash-hadoe anna Moehammadan rassoel Allah

Dit betekend:
Ik getuig dat niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah
en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.

De Shahada (ook Kalimah genoemd) is de eerste zuil van de Islam (zie: de vijf zuilen van Islam) en het uitspreken van de Shahada met een zuivere en oprechte intentie is een voorwaarde voor het aanvaarden van de Islam.
Het is echter ook heel belangrijk dat men de bedoeling achter de Shahada begrijpt.

De Shahade is opgedeeld in twee delen:

 1. Het eerste deel getuigd van de Eenheid van Allah (Tawheed) het fundamentele concept van de islam dat door Allah zelf in de Koran wordt genoemd:
  "Zeg: "Hij is God als enige, God de bestendige. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niet één is er aan Hem gelijkwaardig." 112: 1-4
 2. Het tweede gedeelte van de Shahada is al Risala, oftewel de acceptatie van het profeetschap.
  Moslims accepteren dat alle profeten door Allah gekozen zijn en Zijn letterlijke boodschap verwoorden waarvan de belangrijkste Zijn Eenheid is.
  "En Wij hebben vóór jouw tijd geen gezant gezonden zonder dat Wij hem geopenbaard hebben dat er geen god is dan Ik, dient Mij dus". 21:25
  Alle profeten brachten de boodschap in hun eigen taal aan hun volken door alle tijden.
  Adam was de eerste profeet en Mohammed was de laatste en hij kwam voor de gehele mensheid. (Vrede en zegeningen voor hen allen).

Men kan de Shahada uitspreken zonder getuigen, want dit is iets tussen jou en Allah, maar men kan de Shahada ook uitspreken voor getuigen, zoals in de moskee of thuis in het bijzijn van vrienden.
Wanneer men moslim wordt, worden alle voorgaande zonden uitgewist. het is alsof men opnieuw geboren is.