Home/ Levensstijl / Artikelen
GELATINE

Het halaal zijn van gelatine, mono -en dygliceriden e.d.

Volledig overgenomen van een les geven door Sheikh Muhammad Bazmool. Fatwa gegeven door Sheikh al-Albaani.
Met dank aan: Sincerehearts.nl

Istihala is wanneer iets rein wordt. Het was najis (onrein) maar het is nu taahir (rein). Een goed voorbeeld is maitah (kadaver van een dier); het is najis, maar zou het verbranden en as worden, of ontbinden en aarde worden, dan is het taahir, en is het niet langer najis. Dit kan gebeuren met mest of uitwerpselen of wat dan ook. Wanneer iets verandert van het een naar het ander, dan veranderen de regels (de regeling) ook.
Voorbeeld: Laten we zeggen dat iemand het vet van een dood dier (kadaver) gebruikt om zeep te maken. Dit vet is najis, maar de chemische verandering die het ondergaat maakt het taahir.

Ibn Hazm had het precies verwoord toen hij zei,
"De regeling (regels) omtrent een object is naar gelang de naam (wat het is), als de naam (wat het is) verandert, dan verandert ook de regeling (regels)."

Hij gaf ook aan in zijn boek van fiqh, Al-Muhalla, dat als de natuurlijke structuur van een substantie verandert naar een andere substantie met een andere structuur, zodanig dat je de nieuwe substantie niet meer kunt noemen naar wat het eerst was, dan verandert ook de regeling (regels) omtrent deze substantie.

Bewijs/Voorbeeld 1:
De metgezellen (moge Allaah tevreden met hen zijn) aten een kaas die kwam van het land van de ongelovigen. In deze kaas zat een deel van het kalf welke was geslacht door de ongelovigen op een manier zoals dat niet in overeenstemming is met de Islaam. De metgezellen wisten dit, maar zij wisten ook dat het verbod gold voor het kalf, wat direct komt van het kalf, en wat ook een deel van het kalf genoemd kan worden; de regeling (de regels) is niet omtrent hetgeen je niet kunt identificeren als onderdeel van het kalf noch wordt het langer dit-en-dat deel van het kalf genoemd. Dit wordt istihala genoemd. (lees ook: Is kaas halal?)

Bewijs/Voorbeeld 2:
Een ander bewijs uit de Sunnah: De Profeet (sallallahu 'alayhi wa sallam) verbood het maken van azijn uit wijn, maar hij zei dat als je azijn zou tegenkomen wat is gemaakt van wijn dat het dan halaal is. (zie voetnoot voor meer voorbeelden onderaan het verhaal)

Waarom?
De regeling (de regels) is omtrent wat het object is, en niet omtrent wat het was. Wijn is haraam; azijn is dat niet; en voordat de wijn een bedwelmend middel werd was het halaal. Waarom? Omdat het daarvoor fruit was.

Bewijs/Voorbeeld 3:

Allaah zegt in de Qur'aan:

"En voorwaar, voor jullie is er in het vee een lering: Wij geven jullie van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is pure melk, gemakkelijk voor de drinkers." [An-Nahl 16:66]

Allaah brengt voor ons een voorbeeld naar voren, over hoe iets wat rein is kan voortkomen uit iets wat onrein is.
En we kunnen ook als bewijs gebruiken waar we het eerder over hebben gehad. De Profeet (sallallahu 'alayhi wa sallam) heeft gezegd dat wanneer de huid van maitah (het kadaver) wordt gelooid, dat het dan taahir is. Hij (sallallahu 'alayhi wa sallam) gaf ons een methode om iets te reinigen wat eerst onrein was.

Laten we de zaken onderzoeken waarmee we vertrouwd zijn: mono -en diglyceriden, wei (whey), emulgatoren, gelatine, en wat er ook op de internationale haraam lijst staat. Deze bij-producten komen soms van dieren, en zelfs van varkens, waarbij de regeling (de regels) omtrent de beginsubstanties is dat deze haraam zijn. Maar de beginsubstanties (dus vet, (been)merg, kraakbeen, enzovoorts) ondergaan een chemische verandering waardoor je niet eens langer kunt spreken van "varkensvet" of "dierenbot" of "huid" of "kraakbeen", etc., omdat het dat niet meer is, dus is het taahir en is het dus halaal.

Wat is gelatine?
Zoals de Oxford woordenboek van wetenschap dit definieert: "Een kleurloze of bleek gele, water-oplosbare proteïne verkregen door het koken van callogeen met water en het verdampen van de oplossing. Het smelt wanneer water wordt toegevoegd en het lost op in heet water wat vervolgens een oplossing vormt, wat verandert in een gel bij het koelen." (pagina 290)
Is dit een chemische verandering of is het geen chemische verandering? Is het nog een proteïne? Nee, dat is het niet.
Je gelooft het nog niet dus vraag je, "Maar hoe kan het halaal zijn als het is gekomen van iets wat haraam is?"
Vanwege de bewijzen die hierboven zijn genoemd, de regeling (de regels) is niet gebaseerd op wat het was, de regeling is gebaseerd op wat het is. Een Hanafi geleerde, Ibn Abedin gaf het voorbeeld: "een zwijn wat verdrinkt in een zout meer en ontbindt en zelf zout wordt, is nu halaal."
En andere Hanafi geleerden zeggen: "zout is iets anders dan vlees en botten. Wanneer deze zout worden, dan is het zout."

Om het voorbeeld van zout aan te houden: zout bestaat uit natrium chloride (NaCl), wanneer deze samen zijn dan staat het bekend als het halaal voedsel zout. Wanneer dit wordt gescheiden (natrium en chloride) dan zijn dit twee giftige substanties welke haraam zijn om te consumeren.

Er zijn vele voorbeelden en gaan verder dan voedsel: Gisteren was een man een kaafir en ging richting de Hel, vandaag is hij een Moslim, dus wat is de regeling (regels) omtrent deze persoon? Het is gebaseerd op wat hij vandaag is.

We moeten voorzichtig zijn wanneer we zaken haraam noemen, want het is een vorm van thulm (onderdrukking). Geleerden hebben gezegd dat het erger is om iets haraam te maken wat halaal is dan iets halaal te maken wat haraam is. Deze dien heeft Allaah yusr (makkelijk) gemaakt, laten we het niet 'usr (moeilijk) maken. Wa Allaahoe a3lam.


Voetnoot 1
Aboe Talhah (radiya-llaahu 3anhu) heeft verhaald: "Toen bier verboden werd, vroeg aboe Talhah de profeet (Salla-llaahu 3alayhi wa-sallam) of hij van een bier die hij bezat, en dat voor weeskinderen bestemd was, azijn mocht maken. Hem werd bevolen om het weg te gieten."
[Sahieh, Aboe Daawoed, at-Ttirmidhie, sahieh verklaard door al-Albaanie]

Anas Ibn Maalik (radiya-llaahu 3anhu) heeft verhaald, hij zei: "De Boodschapper van Allaah (Salla-llaahu 3alayhi wa-sallam) werd over bier gevraagd: mag daar azijn van worden gemaakt?" Hij zei: "Nee". [Sahieh, Muslim, at-Ttirmidhie, sahieh verklaard door at-Ttirmidhie]

Ditzelfde geldt ook voor wijnazijn, je kunt het wel nuttigen, maar niet zelf maken uit wijn.
Deze aanvullende informatie is afkomstig van: www.isook.nl (momenteel offline)