HUWELIJKS FUNDAMENTEN 1

Fundamenten voor een Gelukkig Huwelijk, deel 1

Geschreven door: Shahina Siddiqui
Vertaald door: Moslima.nl

Onmisbare ingrediënten voor ieder relatie

Het geloof
Het meest fundamentele en essentiële kenmerk van een islamitisch huwelijk is het geloof dat het paar bindt.
Aangezien de islam een wijze van leven is en niet alleen maar een religie die zich beperkt tot wekelijkse aanbidding, wordt het een essentieel onderdeel van het leven van een moslim.
Het religieuze referentiekader, gedeeld door het paar, vergemakkelijkt de communicatie en het delen van waarden, wat nauwelijks mogelijk is bij een huwelijk waarbij beide partners een ander geloof aanhangen.
Het is sterk aanbevolen dat men het geloof een belangrijke rol laat spelen bij het ontwikkelen van een liefdevolle relatie.
Als voorbeeld: De profeet Mohammed, God’s zegen en vrede zij met hem, zei: “Wanneer een man zijn vrouw voedt, krijgt hij beloning voor deze daad en God versterkt de band tussen hen”.
Dus wanneer we van elkaar houden omwille van God (Hij zij verheven), versterken wij feitelijk ons geloof.

Verdraagzaamheid
Sabr (geduld) is het meest nuttige hulpmiddel waarover men kan beschikken bij het leiden van een gezonde levensstijl.
Geduldig en verdraagzaam zijn, verschaft ons een positieve levensinstelling en brengt ons dichter bij God de Verhevene vanwege het Godsvertrouwen (tawakkul) en de hoop.
Wij ontwikkelen een innerlijk mechanisme dat ons in staat stelt om moeilijke momenten in het leven aan te kunnen.
God verklaart in soerat al-‘asr:

"Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld."

Vriendschap met je echtgenoot/echtgenote
Dit aspect van het huwelijk heeft drie bestanddelen. Het eerste is het ontwikkelen van een vriendschapsband met onze wederhelften. Een relatie gebaseerd op vriendschap, is meer in staat weerstand te bieden tegen druk van buiten.
Wij eren, vertrouwen, respecteren, accepteren en geven om onze vrienden ongeacht onze verschillen. Dit zijn de aspecten van vriendschap die we in onze huwelijken zouden moeten brengen.
Er is echter een hoogst ongeschikt aspect dat mensen overwegen in hun huwelijk te brengen, namelijk het maatjes-scenario.
De shari’a (islamitische wetgeving) heeft de man binnen zijn gezin aan het hoofd geplaatst en dit vereist een zekere waardigheid, welke niet kan worden onderhouden als de echtgenoten elkaar beschouwen als maatjes. Dit zal niet moeten worden gezien dat het betekent dat de man een dictator is, maar een hoeder die verantwoordelijk is tot en voor zijn schare.
Dit is een positie van grote verantwoordelijkheid en plaatst een enorme last op de schouders van de man. Verder moeten de kinderen hun ouders zien als vrienden, maar niet als maatjes, want dit moedigt aan tot gebrek aan eerbied.

Vriendschap met schoonfamilie
Het tweede aspect van vriendschap is het hebben van vriendschappelijk relaties met de schoonfamilie. Wanneer paren wedijveren over welke ouders meer belangrijk zijn wordt het een voortdurende bron van verdriet.
Veel nuttigs wordt verspild door te proberen om elkaar ervan te overtuigen wiens ouders het meest ideaal zijn.
Het is beter om te accepteren dat onze echtgenoten/s niet zomaar van onze ouders gaan houden, omdat wij dat graag zo zouden willen. Zolang zij relaties onderhouden die hartelijk zijn en gebaseerd zijn op wederzijds respect, zouden wij de kwestie niet moeten forceren.

Vrienden van het paar
Het derde aspect van vriendschap is onze vriendenkring.
Het is toegestaan om persoonlijke vrienden te hebben van hetzelfde geslacht,
maar paren moeten ook een poging doen om families als vrienden te hebben,
zodat ze samen kunnen socialiseren.
Wanneer er een wrijving is ontstaan bij een zekere vriendschap, moet het
niet worden voortgezet ten koste van het huwelijk.
De profeet Mohammed, God’s zegen en vrede zij met hem, adviseerde ons om te
kiezen voor godvrezende mensen als vrienden, aangezien we geneigd zijn om
hun weg te volgen.
Vrienden moeten een bron van vreugde zijn en niet van onrust.

Respect voor de familie
Het ouderschap kan een vermoeiende ervaring zijn als de ouders niet goed geïnformeerd zijn. Dit kan een verandering en een extra druk op het huwelijk zijn.
Soms zijn paren vrij naïef over de veranderingen die de komst van kinderen teweeg kunnen brengen op hun levensstijl. Dit kan een reden zijn dat er in sommige situaties depressies zijn of wrevel en misverstanden in andere situaties.
Een gouden regel die altijd een leidraad moet zijn is: Het gezin gaat voor alles.
Wanneer er een aanwijzing is dat het gezin niet gelukkig is of niet onze eerste prioriteit heeft, dan is het tijd om bijeen te komen en de situatie openhartig te bespreken.
Paren die ouders hebben, krijgen een bijkomende verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen; ook dit kan vermoeiend zijn als het paar er niet op voorbereid is.
Een zorgplan moet uitgewerkt worden met broers en/of zussen en de ouders, aan wie de eerste zorg gegeven wordt en wat voor soort van ondersteuning zij zullen krijgen.

Plezier
Paren die niet samen lachen, moeten werken aan het hebben van leuke tijden.
De Profeet, God’s zegen en vrede zij met hem, staat bekend als iemand die speelde met zijn vrouwen.
Een simpele wandeling in het park kan veel toevoegen aan een relatie.
Samen een sport gaan beoefenen of een toegestane grappige film kijken is een andere weg om een lach samen te delen.

Financieel plan
Een van de meest voorkomende punten van geschil binnen het huwelijk is geld.
Deskundigen vertellen ons dat 80 % van huwelijksconflicten over geld gaan. Het is daarom zeer aanbevolen dat het paar serieuze tijd en inzet steekt in het ontwikkelen van een financieel plan dat wederzijds goedgekeurd is en ongeveer elke zes maanden word bekeken.
Samen een budget voorbereiden is ook een handige en slimme manier om om te gaan met de financiën van het huishouden.
Er moet worden onthouden dat het geld van de vrouw in de islam van haar is.
Hier mag ze mee doen wat ze wil, daarom moet niet worden aangenomen dat het een familieinkomen is, tenzij zij er voor kiest om het bij te dragen aan de familie.

Vrijheid
Het huwelijk in de islam is een deelgenootschap en geen slavernij. Het beschouwen van de vrouw als iemand’s bezit is onbekend in het islamitisch concept over de verhouding man/vrouw.
De teamgeest wordt versterkt en niet beperkt wanneer de leden van het team (echtgenoten/s) vrij zijn om zichzelf te zijn.
Vrijheid in de algemene Westerse zin is het vrij zijn om te doen wat iemand wil, of zelfs egoïstisch te zijn. Maar wat bedoeld wordt met toestaan van vrijheid van de echtgenote is, het nadenken over haar behoeften en het erkennen van haar grenzen.

Plannen voor de toekomst
Slimme paren maken samen een plan voor de toekomst.
Ze werken aan hun financiële- en pensioneringsplannen. Ze maken testamenten op en bespreken deze met hun kinderen. Dit verschaft een gemoedsrust en versterkt de relatie.

Voldoening
Alles te kunnen zijn voor de echtgenoot/echtgenote is een vervullende en lonende ervaring. Verliefd zijn betekent alles geven van jezelf. Het hart stelt geen voorwaarden of bepalingen; het geeft zonder iets terug te verwachten, zo een onzelfzuchtig geven wordt altijd beloond met het tienvoudige.

Shahina Siddiqui is een commissielid van de Islamic Social Services Association (in Amerika en Canada). Ze is actief in het opzetten en overbrengen van maatschappelijke diensten in het islamitische centrum van Manifoba in Winnipeg, Canada.

Lees ook: Fundamenten voor een Gelukkig Huwelijk, deel 2