HUWELIJKS FUNDAMENTEN 2

Fundamenten voor een Gelukkig Huwelijk, deel 2

Geschreven door: Shahina Siddiqui
Vertaald door: Moslima.nl


Onmisbare ingrediënten voor ieder relatie

Vergevend zijn
Toen de profeet Mohammed (vrede zij met hem), aan zijn metgezellen vroeg: "Wensen jullie dat Allah jullie vergeeft?" Antwoordden zij: "Natuurlijk, boodschapper van Allah." Hij (vrede en zegeningen zij met hem), reageerde: "Dan vergeeft elkaar."
Een van de hoofdbestanddelen voor een gelukkig huwelijk is dat de echtgenoten in staat zijn elkaar te vergeven, en dat ze geen wrok koesteren of veroordelend zijn tegenover elkaar.
Het is te verwachten dat wanneer we samenleven met iemand, er situaties ontstaan waarin we iets zeggen of doen waarmee we onze echtgenote(s)n kwetsen.
Het is de uitdaging om niet in deze situaties te blijven hangen en elkaar te beschuldigen, maar om er over heen te stappen. Dit kan alleen gebeuren wanneer we niet te trots zijn om vergeving te vragen en wanneer we niet zuinig zijn met het geven van vergeving.
Als we hopen dat Allah ons vergeeft, dan moeten we leren elkaar te vergeven.

Bereid zijn te vergeten
Wanneer we constant onze echtgenoten blijven herinneren aan alle keren dat zij ons kwetsten of ons niet hebben gesteund, dan hebben we niet echt vergeven.
Dingen die in het verleden zijn gebeurd moeten we daar laten en niet gebruiken als nieuwe munitie in nieuwe situaties.
Paren die dit doen, raken meestal in een sleur en worden slachtoffers van hun eigen kleinzieligheid en zijn niet in staat om hier uit te komen.

Flexibel zijn
Veel paren maken het zichzelf onnodig moeilijk, omdat ze niet bereid zijn om compromissen te sluiten.
We moeten niet verwachten van onze echtgenoten(s) dat ze een verlengstuk zijn van onszelf; ze zijn een eigen persoon, met een eigen persoonlijkheid en goede en minder goede eigenschappen.
We moeten respecteren dat ze het recht hebben om zichzelf te zijn, zolang het niet strijdig is met hun geloofsbeleving (deen).
Koppigheid en een niet flexibele opstelling ten opzichte van individuele verschillen, lijdt tot een stressvolle en een gespannen sfeer thuis.

Trouw zijn
Het is bevolen door Allah (SWT) dat we trouw moeten zijn aan onze echtgenote(s)n.
Overspel is een misdaad in de Islam.
Er zijn echter verschillende vormen van ontrouw.
De meest voorkomende vorm is het houden van vriendschappen met het andere geslacht, die de vastgestelde grenzen van de Islam overschrijden.
De toenemende trend van Internet relaties is dan ook strijdig met islamitisch gedrag en waarden en normen en geeft steeds vaker serieuze problemen binnen huwelijken.
Wanneer eenmaal een vermoeden van ontrouw is ontstaan, is het moeilijk het vertrouwen weer volledig te herstellen.
Een andere vorm van ontrouw is, wanneer paren elkaars vertrouwen beschamen door vertrouwelijke informatie aan derden door te spelen.
Dit is een vertrouwens kwestie en van zo groot belang, dat wanneer deze eenmaal is beschaamd, het het hart van het huwelijk kan aantasten.

Eerlijk zijn
Gewoonlijk hebben we de neiging, wanneer we boos of ontevreden zijn om niet eerlijk te zijn.
We proberen onszelf te overtuigen dat, omdat we onrechtvaardig behandeld zijn, het oke is om eveneens onrechtvaardig in ons gedrag en uitingen te zijn ten opzichte van de ander.
Allah (SWT) zegt in de koran, wees niet onrechtvaardig in welke omstandigheid dan ook, zelfs niet tegenover je vijand.
En besef dat we hier praten over onze levenspartners en over de ouders van onze kinderen.
Woorden zoals "nooit" of "altijd" te gebruiken, wanneer we het gedrag van onze partner beschrijven, is oneerlijk en drijft de ander in de verdediging.

Flirten
Een goede tip om romantiek in het huwelijk te houden, is om te flirten met elkaar.
Veel succesvolle huwelijken hebben hun spanning behouden door liefdevolle namen voor elkaar te bedenken en door een geheime manier van communiceren met elkaar.
Het is van essentieel belang dat onze echtgenoten zich altijd speciaal en begeerd voelen.

Openhartig zijn
Misverstanden kunnen ontstaan, wanneer paren niet openhartig zijn tegen elkaar.
In een huwelijksrelatie moeten de partners zich vrij voelen om hun gedachten uit te spreken, met inachtneming van de gevoelens van de ander, maar zonder dat hij/zij zijn/haar eigen denkbeelden compromitteert.
Wanneer de communicatie niet openhartig is hindert het de ontwikkeling van intimiteit en het diepgaand begrip van het innerlijke van de ander.

Ondersteun elkaar in het geloof
Wanneer we onze levenspartner kiezen, moeten we zoals de profeet (vrede zij met hem) adviseerde, kijken naar een vrome moslim.
De reden daarvoor is dat hun eerste en voornaamste doel is, om Allah te behagen.
Deze toewijding tot Allah, maakt hen een uitstekende ondersteuning voor het versterken van de spirituele ontwikkeling van hun partners.
In wezen ondersteunt en versterkt het paar, zichzelf en hun familie, in het geloof en de toewijding tot Allah.

Vleiend zijn
Het schenken van complimenten en het verwennen van elkaar, is een eerlijke vleierij en is een erg makkelijke manier om het hart van de echtgenoot te winnen.
Iedereen houdt ervan om gewaardeerd en opgemerkt te worden.
Dus gierig zijn in het geven van complimenten is in werkelijkheid jezelf de waardering ontnemen die je er voor terug had gekregen.

Geef toe dat niemand perfect is
Het gebeurd regelmatig dat onze verwachtingen zo hoog liggen dat we ons zicht verliezen op het feit dat we menselijke wezens zijn die fouten kunnen maken.
Wanneer paren beginnen te vitten en het onmogelijke eisen van elkaar, moeten ze zichzelf er aan herinneren dat alleen Allah perfect is.

Bewust zijn van elkaars gevoelens
De profeet Mohammed, vrede zij met hem, verklaarde dat Allah alle zonden vergeeft als we berouw hebben, maar niet die zonden die we elkaar aandeden. In andere woorden, het kwetsen van iemands gevoelens. Tenzij de persoon die we hebben gekwetst ons eerst vergeven heeft.
Paren zijn soms erg nonchalant wanneer het aankomt op de gevoelens van de echtgenoot; ze nemen het als vanzelfsprekend aan dat de ander wel weet wat er wordt bedoeld.
Het is verrassend dat mensen meer gevoelig en hoffelijk zijn tegenover vreemden dan tegen hun geliefden.
Een ieder moet waakzaam en voorzichtig zijn dat ze niet gevoelens kwetsen van hun echtgenoten en als ze dat wel doen, moeten ze zich zo snel mogelijk verontschuldigen.
Niemand weet wanneer iemand van wie we houden deze wereld zal verlaten, is het dan niet beter om alles weer goed te maken zolang we er nog de tijd voor hebben?

Genegenheid en erkenning
Paren verzuimen vaak te werken aan het ontwikkeling van genegenheid voor elkaar. Door hun echtgenoten niet te bekijken zoals ze gezien worden door de ogen van hun gerespecteerde vrienden, ontdekken zij niet de kwaliteiten in de ander, die andere mensen wel zien.
Samen leuke dingen doen en het delen van bezigheden zijn manieren waardoor genegenheid en erkenning groeit.

Shahina Siddiqui is een commissielid van de Islamic Social Services Association (in Amerika en Canada). Ze is actief in het opzetten en overbrengen van maatschappelijke diensten in het islamitische centrum van Manifoba in Winnipeg, Canada.

Lees ook: Fundamenten voor een Gelukkig Huwelijk, deel 1