Home/ Nieuwe Zusters/ Moslim worden
WOEDOE

Hoe doe je Woedoe?

Samenstelling: Mas'ud Sabry
Vertaald door: S.E.S. van Staveren


De woedoe is een voorwaarde voor de salaat (het gebed). Zonder woedoe is de salaat namelijk niet geldig.
Allah de Verhevene zegt: "O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de salaat, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen. En wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels". Koran 5:6).

De soenna van de woedoe:
1. "Bismillah"zeggen.
2. wassen van de handen tot aan de polsen.
3. spoelen van de mond.
4. water in de neus opsnuiven en weer uitsnuiten.
5. drie maal de armen wassen.
6. steeds met rechts beginnen.
7. de oren wassen.
8. zuinig zijn met water.
9. wrijven.
10. doe'a (smeekbede) van de woedoe.

Wanneer woedoe
Het is goed om in bepaalde situaties de woedoe te verrichten, zoals bijvoorbeeld bij het gedenken van Allah (dhikr) of voordat je gaat slapen.
Voor ieder gebed, vooral wanneer je niet zeker bent of je de woedoe verbroken hebt.
Wanneer je boos bent.
Wanneer iemand gaat oproepen tot het gebed is het aangeraden om eerst de woedoe te verrichten.

Wrijven over gips of verband
Wanneer iemand een arm of been heeft gebroken of een grote wond heeft, en men draagt gips of een verband, dan kan men daar tijdens de woedoe overheen wrijven, maar alleen wanneer dit geen pijn doet.

Wat de geldigheid van de woedoe verbreekt:
1. Wanneer je naar het toilet bent geweest of wanneer je een windje hebt gelaten;
2. Bewusteloosheid;
3. Diepe slaap;
4. Niet alleen nadat je naar het toilet bent geweest, maar ook wanneer je hebt overgegeven, of wanneer er etter uit een wond komt.

Het wrijven over de schoenen:
Je kunt over je schoenen wrijven als je deze aandeed nadat je de woedoe hebt verricht, of over je sokken, wanneer ze dik zijn en geen water doorlaten en als ze de voeten bedekken en ook een gedeelte van het been. Voor een reiziger blijft deze wassing drie dagen geldig en voor iemand die niet reist een dag en een nacht.

Hadith
Van Aboe Hoerayrah, moge Allah tevreden over hem zijn, weten we dat de gezant van Allah, Allah's zegen en vrede zij met hem, heeft gezegd: "Het goed verrichten van de woedoe, ondanks moeilijke omstandigheden (zoals koud water, dingen die het wassen lastig maken) en het veelvuldig naar de moskeeën gaan en het wachten van de ene salaat tot de andere salaat, dat is de echte ribaat, dat is de echte ribaat!" (ribaat= de band die moslims met elkaar verbindt). Overgeleverd door Moeslim.
Deze hadith betekent o.a.: Wie veel moeite doet voor deze dingen, krijgt veel adjr (beloning) van Allah. (uitleg vertaalster).

Van Oethmaan ibn Affaan, moge Allah tevreden over hem zijn, weten we dat de gezant van Allah, Allah's zegen en vrede zij met hem, zei: "Wie de woedoe verricht en dit goed doet, diens fouten gaan uit zijn lichaam, ze komen zelfs van onder zijn nagels vandaan".

at-Tayammoem
Wanneer je geen water vindt of wanneer er slechts genoeg water is om mee te koken of om van te drinken, dan mag je de tayammoem doen. Dit doe je door met je handpalmen schoon zand of een steen aan te raken. Daarna blaas je in je handen en wrijf je ermee over het gezicht. Daarna raak je de grond of de steen nog een keer aan en wrijf je met je handen over de armen tot de ellebogen en vervolgens kun je het gebed doen.


1) Het wassen van de handen:
Ik begin mijn woedoe (wassing) met het zeggen van: " Bismillah" .
Daarna was ik mijn handen tot aan mijn polsen. Dit doe ik drie keer.

2) Het spoelen van de mond:
Na het wassen van de handen spoel ik mijn mond door een beetje water in mijn rechterhand te nemen en het op te zuigen. Ik beweeg het rond in mijn mond en daarna spuug ik het weer uit. Ik doe dit drie keer.

3) De istinsjaaq
Na het spoelen van mijn mond, spoel ik mijn neus door het op te snuiven (vanuit mijn hand) en het daarna weer uit te snuiten. Dit heet de istinsjaaq, ook wel de istinthaar genoemd. Dit doe ik in totaal drie keer.

4) Het wassen van het gezicht
Ik was vanaf waar mijn haar begint tot onder aan mijn kin en van het ene oor naar het andere, drie keer.

5) Het wassen van de onderarmen
Na het wassen van mijn gezicht was ik mijn handen, vanaf de vingers tot achter de ellebogen. Ik begin met het wassen van mijn rechterhand en daarna was ik mijn linkerhand. Ik doe dit drie keer.

6) Het wassen van de oren en het hoofd
En na het wassen van de onderarmen maak ik mijn beide handen nat, ik schud het overtollige water af en wrijf met mijn natte handen over mijn hoofd, van voor naar achteren. Dat mag één keer en ook drie keer.
Hierna was ik mijn oren; de buitenkant en ook de binnenkant. Dit kan één keer of drie keer.

7) Het wassen van de voeten tot en met de enkels
Na het wassen van mijn oren was ik mijn rechtervoet en daarna de linker tot en met de enkels.
Als ik klaar ben met de woedoe, zeg ik: "Asjhadoe allaa ilaaha illa Allah wahdahu la sjariek lahu. Wa asjhadu anna moehammadan abduhu wa rasoeluh" (Moeslim).
Betekenis: "Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, niemand deelt in Zijn eigenschappen en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en gezant is".

"Allahoemma, adj'alnie min at-tawwaabiena wadj'alnie min al-moettataahirien".(at-Tirmidhie). Betekenis van deze doe'a: "O Allah, laat me behoren tot diegenen die berouw hebben en laat me behoren tot diegenen die rein zijn".
Want de Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, heeft verteld dat wie deze doe'a zegt na de woedoe, voor hem de acht poorten van het Paradijs open gaan en hij naar binnen kan gaan door welke deur hij maar wil.